Zaloguj
Reklama

Skuteczność terapii uzależnienia od alkoholu

Skuteczność terapii uzależnienia od alkoholu
Fot. Panthermedia
(0)

Instytut Psychologii Zdrowia przeprowadził doroczne sondażowe badanie katamnestyczne skuteczności terapii osób uzależnionych od alkoholu w placówkach lecznictwa odwykowego w Polsce (Sonda STU’ 2004).

Reklama

Do badania włączono te osoby, u których rozpoznano uzależnienie od alkoholu, a które przed dwoma laty podjęły i zakończyły podstawowy program terapii uzależnienia w danej placówce. Wyniki były zbliżone do uzyskanych w poprzednich latach.

W badaniu uczestniczyły 1394 osoby. Mężczyźni stanowili 78% badanej grupy. Na początku terapii średnia wieku wynosiła 42 lata (rozpiętość od 16 do 78 lat). Większość uczestników pochodziła z miast. Ponad jedna trzecia deklarowała wykształcenie zasadnicze zawodowe (38%) lub średnie (32%), zaś co piąta (18%) – podstawowe. Ogólny odsetek osób pracujących (w tym dorywczo lub na własny rachunek) wynosił 49%, przy czym niemal jedna trzecia badanych (29%) pracowała na etacie.

Ponad połowa osób (56%) korzystała z oferty placówek stacjonarnych. Dla co drugiej osoby (54%) był to pierwszy kontakt z lecznictwem odwykowym.

Po dwóch latach od zakończenia podstawowego programu terapii uzależnienia uzyskano następujące wyniki:
* 33,4% badanych utrzymywało pełną abstynencję
* 6,9% miało jednorazowy kontakt z alkoholem
* 8,3% miało sporadyczne kontakty z alkoholem
* 5,5% kilkakrotnie upijało się, bez ciągów
* 9% piło ciągami rzadszymi i krótszymi niż przed terapią
* 8,4% pije podobnie jak przed leczeniem
* z 28,6% pacjentów nie udało się nawiązać kontaktu

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Instytut Psychologii Zdrowia

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze