Zaloguj
Reklama

Utrata słuchu a depresja: wbrew pozorom jest pomiędzy nimi związek

Utrata słuchu a depresja: wbrew pozorom jest pomiędzy nimi związek
Fot. panthermedia
(0)

Do czynników ryzyka depresji zalicza się bardzo różnorodne problemy, bo zarówno chorowanie na jakieś choroby przewlekłe, utratę bliskiej osoby, jak i występowanie zaburzeń depresyjnych wśród członków rodziny. Naukowcom wciąż jednak udaje się odnajdywać kolejne problemy, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń nastroju. Jak donoszą specjaliści z Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons, u starszych ludzi czynnikiem nasilającym możliwość wystąpienia depresji może być… utrata słuchu.

Reklama

Zaburzenia słuchu u osób w starszym wieku nie są zjawiskiem rzadkim – szacuje się, że tak naprawdę większość pacjentów mających 70 lub więcej lat doświadcza jakiegoś stopnia ubytku słuchu. Teoretycznie wydawałoby się, że problem ten nie jest poważny, w praktyce jednak utrata słuchu może mieć wyjątkowo znaczące konsekwencje – osoba, która niedosłyszy, może mieć chociażby utrudnione komunikowanie się z innymi ludźmi, które mogą prowadzić do społecznej izolacji. Ten z kolei problem skutkować może kolejnymi trudnościami – odizolowanie od innych ludzi czasem sprzyja m.in. zaburzeniom depresyjnym.

Związkowi pomiędzy utratą słuchu a depresją przyglądali się uczeni ze wspomnianej wyżej amerykańskiej placówki. Przeanalizowali oni dane dotyczące ponad 5 tysięcy pacjentów, będących po 50. roku życia, u których wykonane zostały badania audiometryczne oraz testy oceniające istnienie u nich ewentualnych objawów depresji.

Okazało się, że depresja i utrata słuchu są ze sobą w pewien sposób powiązane. Osoby, które miały niewielkiego stopnia ubytek słuchu, cechowały się prawie aż dwukrotnie większym ryzykiem zaburzeń depresyjnych. W przypadku tych zaś pacjentów, u których doszło do znacznej utraty słuchu, ryzyko to zwiększone było nawet aż czterokrotnie.

Autorzy badania zwrócili uwagę na pewne jego niedoskonałości: chociażby przez to, że prowadzone były ono w jednym tylko momencie (a nie przez dłuższy czas), nie istnieje możliwość stwierdzenia, że zaburzenia słuchu powodują depresję. Zauważalne jest jednak pomimo tego to, że pomiędzy utratą słuchu a depresją istnieje pewien związek, który warto byłoby ocenić w innych, przeprowadzanych już w przyszłości, badaniach.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze