Zaloguj
Reklama

Utrata słuchu a depresja: wbrew pozorom jest pomiędzy nimi związek

Badanie laryngologiczne
Fot. panthermedia
Badanie laryngologiczne
(0)

Do czynników ryzyka depresji zalicza się bardzo różnorodne problemy, bo zarówno chorowanie na jakieś choroby przewlekłe, utratę bliskiej osoby, jak i występowanie zaburzeń depresyjnych wśród członków rodziny. Naukowcom wciąż jednak udaje się odnajdywać kolejne problemy, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń nastroju. Jak donoszą specjaliści z Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons, u starszych ludzi czynnikiem nasilającym możliwość wystąpienia depresji może być… utrata słuchu.

Reklama

Zaburzenia słuchu u osób w starszym wieku nie są zjawiskiem rzadkim – szacuje się, że tak naprawdę większość pacjentów mających 70 lub więcej lat doświadcza jakiegoś stopnia ubytku słuchu. Teoretycznie wydawałoby się, że problem ten nie jest poważny, w praktyce jednak utrata słuchu może mieć wyjątkowo znaczące konsekwencje – osoba, która niedosłyszy, może mieć chociażby utrudnione komunikowanie się z innymi ludźmi, które mogą prowadzić do społecznej izolacji. Ten z kolei problem skutkować może kolejnymi trudnościami – odizolowanie od innych ludzi czasem sprzyja m.in. zaburzeniom depresyjnym.

Związkowi pomiędzy utratą słuchu a depresją przyglądali się uczeni ze wspomnianej wyżej amerykańskiej placówki. Przeanalizowali oni dane dotyczące ponad 5 tysięcy pacjentów, będących po 50. roku życia, u których wykonane zostały badania audiometryczne oraz testy oceniające istnienie u nich ewentualnych objawów depresji.

Okazało się, że depresja i utrata słuchu są ze sobą w pewien sposób powiązane. Osoby, które miały niewielkiego stopnia ubytek słuchu, cechowały się prawie aż dwukrotnie większym ryzykiem zaburzeń depresyjnych. W przypadku tych zaś pacjentów, u których doszło do znacznej utraty słuchu, ryzyko to zwiększone było nawet aż czterokrotnie.

Autorzy badania zwrócili uwagę na pewne jego niedoskonałości: chociażby przez to, że prowadzone były ono w jednym tylko momencie (a nie przez dłuższy czas), nie istnieje możliwość stwierdzenia, że zaburzenia słuchu powodują depresję. Zauważalne jest jednak pomimo tego to, że pomiędzy utratą słuchu a depresją istnieje pewien związek, który warto byłoby ocenić w innych, przeprowadzanych już w przyszłości, badaniach.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze