Zaloguj
Reklama

ADHD u dorosłych

Natłok myśli
Fot. Panthermedia
Natłok myśli
(5)

ADHD swój początek ma we wczesnym dzieciństwie. Wraz z czasem związane z nim zaburzenia mogą stopniowo ustępować, u znacznej ilości pacjentów problem nie ustępuje jednak wraz z uzyskaniem przez nich pełnoletności – ostatecznie dochodzić może przez to do istnienia ADHD u dorosłych. W przypadku pełnoletnich pacjentów ADHD może przebiegać nieco inaczej, prowadzi ono do odmiennych niż u dzieci konsekwencji, jak i… wzbudza zdecydowanie więcej kontrowersji niż wtedy, gdy ADHD rozpoznawane jest u dzieci.

Reklama

ADHD (skrót od angielskiej attention deficit hyperactivity disorder, po polsku zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) to problem psychiatryczny, który traktowany jest za jednostkę występującą u dzieci i młodzieży. Prawda jest jednak inna – otóż cierpieć na ADHD mogą nie tylko młodsi, ale i starsi pacjenci – jak najbardziej możliwe jest bowiem występowanie ADHD u dorosłych.

ADHD u dorosłych – przyczyny

Typowo ADHD u dorosłych stanowi tak naprawdę kontynuację zaburzenia, które występowało u pacjenta już od wczesnych lat jego życia. Szacuje się nawet, że 2 na 3 osoby, u których w dzieciństwie rozpoznano ADHD, zmaga się z jego przejawami również i w okresie dorastania oraz w dorosłości.

Dość rzadkie są z kolei sytuacje, gdzie zachowania dorosłego pacjenta uznawane są za nietypowe, trafia on do specjalisty i dopiero wtedy stawiana jest mu diagnoza ADHD. W takim jednak przypadku nie jest tak, że problem rozpoczął się dopiero w dorosłości – po prostu we wcześniejszych latach nie został on właściwie rozpoznany.

Jakie są objawy ADHD u dorosłych?

U dziecka rozpoznanie ADHD jest stosunkowo proste – wyraźnie zauważalna jest u niego nadruchliwość, deficyty uwagi czy znaczna tendencja do zachowań impulsywnych. U dorosłych jest już zdecydowanie trudniej – otóż u takich osób ADHD objawia się nieco inaczej niż u dzieci.

Dorosły z ADHD nie biega ciągle po domu czy po klasie tak, jak to czynią dzieci cierpiące na tę jednostkę. Nadmierna aktywność u osób dorosłych przejawia się raczej poprzez trudności z utrzymaniem przez dłuższy czas jednej pozycji ciała, tendencję do nadmiernej gadatliwości czy problemy z możliwością zrelaksowania się lub uczuciem niepokoju. Deficyty uwagi w przebiegu ADHD u dorosłych polegają zwykle na tym, że bardzo łatwo rozproszyć uwagę pacjenta, ma on problemy ze skupieniem się czy wyjątkową tendencję do spóźnień oraz trudności z prawidłową organizacją swojego czasu. Trzeci rodzaj problemów związanych z ADHD – impulsywność – u dorosłych przejawia się jako częste występowanie poczucia znudzenia, tendencja do szybkich zmian planów oraz podejmowanie różnych pochopnych działań. Poza już wymienionymi w przebiegu ADHD u dorosłych uwagę zwraca również drażliwość i wahania nastroju, a także to, że pacjenci często doświadczają wybuchów złości.

ADHD u dorosłych: problemy, które często z nim współwystępują

ADHD u dorosłych zdecydowanie jest problemem, którego nie wolno bagatelizować. Okazuje się bowiem, że z jednostką tą bardzo często współistnieją innego rodzaju zaburzenia psychiczne. Cierpieć na takowe może nawet aż ¾ dorosłych z ADHD i mogą nimi być przede wszystkim:

Zgoła innym problemem, który dość często dotyczy dorosłych z ADHD, jest nadużywanie substancji psychoaktywnych (np. alkoholu i narkotyków) i związane z tym konsekwencje przyjmowania tego rodzaju środków.

Konsekwencje ADHD u dorosłego

ADHD może w znaczący sposób utrudniać pacjentowi codzienne funkcjonowanie i to w zasadzie w każdym aspekcie życia. Dorosły z ADHD może mieć problemy zawodowe – otóż przez rozpraszalność uwagi może on nie być tak wydajny, jak inni współpracownicy, ale i w związku z tendencją do spóźniania się pacjent może w końcu swoją pracę stracić. Czasami jednak pacjent nie jest zwalniany z pracy, a po prostu… sam ją zmienia. Dorośli z ADHD czasami bardzo odczuwają znudzenie i popadnięcie w rutynę, w związku z czym mogą oni potrzebować częstych zmian stanowisk czy środowisk pracy, co ma im zapewnić przypływ nowych doznań w życiu codziennym. O tym, że przy częstych zmianach pracy zasadniczo trudno jest mówić o jakiejkolwiek stabilności życiowej, przekonywać nikogo zapewne nie trzeba.

ADHD u dorosłych wpływa również i na życie rodzinne. Pacjentowi cierpiącemu na tę jednostkę może być ciężko stworzyć stały związek – partner może nie być zadowolony z tego, że jego druga połowa nie jest w stanie skupić się na rozmowie z nim, ciężko może też mu przychodzić wykazywanie się zrozumieniem w przypadku wahań nastroju czy wybuchów złości dorosłego z ADHD, szczególnie wtedy, gdy wydają się one całkowicie nieuzasadnione.

fot. panthermedia

U dorosłych z ADHD często obserwowane jest to, że mają oni problemy finansowe. Takowe mogą brać się zarówno stąd, że pacjent cechuje się impulsywnością w stosunku co do wydawania pieniędzy (może on gospodarować własnymi środkami bardzo nierozważnie), jak i ze wspomnianych wcześniej problemów z utrzymaniem stanowiska pracy.

Biorąc pod uwagę powyższe, bezapelacyjnie można powiedzieć, że leczenie ADHD u dorosłych to zagadnienie bardzo ważne. Nierzadko jednak terapia tej jednostki u dorosłych pacjentów prowadzi do wielu różnych dyskusji – co jest ich przyczyną?

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze