Zaloguj
Reklama

Zrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnie

Autorzy: GWP
Książka „Zrozumieć dziecko”
Fot. GWP
Książka „Zrozumieć dziecko”
(0)

W ostatnich latach coraz częściej poruszany jest temat wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży. Warto zwrócić na to uwagę, tym bardziej że problem ten nie jest nowy – w przeszłości jednak podejście do niego było bardzo zróżnicowane i zależne od wielu czynników, między innymi kultury i wzorców wychowania.

Reklama

Mimo zmian, które już nastąpiły, dorobek literatury i badań poświęconych temu zagadnieniu jest niewystarczający. Wielu specjalistów, w tym również autorka, stara się to zmienić.

Magdalena Czub, opierając się na swoim doświadczeniu w pracy z dziećmi i młodzieżą wykorzystywanymi seksualnie i z ich rodzinami, a także na wnioskach z badań własnych, poszukuje odpowiedzi na pytanie o wpływ wykorzystania na rozwój i ogólne funkcjonowanie młodego człowieka. Szczegółowo opisuje naturę zjawiska wykorzystywania seksualnego i mechanizmy powstawania konsekwencji takiego doświadczenia. Omawia definicje i formy molestowania, jego możliwe następstwa i zróżnicowane reakcje na nie. Wszystkie rozważania odnosi do aktualnie prężnie się rozwijającej dyscypliny – psychopatologii rozwojowej.

Dodatkowo podpowiada, jak rozpoznać symptomy wykorzystywania seksualnego, jak postępować w przypadku podejrzenia, że dziecko zostało wykorzystane, jakie kroki podjąć, aby pomóc dziecku i rodzinie, oraz jak poradzić sobie z pojawiającymi się każdego dnia dylematami. Książka stanowi cenną pomoc dla profesjonalistów, którzy dzięki niej poszerzą wiedzę oraz kompetencje w dziedzinie diagnozy, terapii i organizacji wsparcia społecznego dla dzieci wykorzystywanych seksualnie.

Publikacja budzi żywe zainteresowanie już po samej lekturze tytułu i spisu treści. Rodzi nadzieje na dostarczenie wiedzy o problemie społecznie nośnym (przemocy i krzywdzeniu), którego rozwiązanie przynieść może wymierne korzyści na poziomie indywidualnym (skuteczna pomoc konkretnemu dziecku wykorzystanemu seksualnie) i systemowym (ograniczenie rozmiaru zjawiska). Dzięki temu książka spełnia swój podstawowy cel: służy szerokiej grupie praktyków, niezależnie od ich podstawowej profesji. (…) Całość stanowi przykład wielkopolskiej dobrej roboty, gdzie – jak to u pozytywistów – bez hałasu, efektywnie i rzetelnie podejmuje się trud dla społecznej korzyści.

Prof. de hab. Maria Beisert

Mamy jedną z tych wyjątkowych sytuacji, gdy doświadczony praktyk, by lepiej i głębiej zrozumieć wykorzystane seksualnie dziecko, podejmuje się bardzo złożonych badań. Praca ta dowodzi też tego, jak bardzo psychologowi skoncentrowanemu w swojej pracy zawodowej, na zadaniach praktycznych opłaca się prowadzenie badań naukowych nad problemami istotnymi dla tej praktyki. (…) Magdalena Czub przygotowała bardzo wartościową i potrzebną książkę.

Prof. dr hab. Helena Sęk

Reklama
(0)
Komentarze