Zaloguj
Reklama

Co się dzieje z ciałem podczas seksu

Autorzy: lek. Agata Leśnicka
Co się dzieje z ciałem podczas seksu
Fot. Shutterstock
(5)

Naukowe zainteresowanie seksualnością człowieka nastąpiło bardzo późno bo na początku XX wieku. Przez długie lata panował pogląd, że zajmowanie się tymi kwestiami jest czymś niewłaściwym, a akt seksualny powinien przebiegać „naturalnie” bez interwencji lekarza, a nawet bez wcześniejszej edukacji. Co jednak znaczy „normalnie”? Skąd wiedzieć, że nie odbiegamy od tej normy? Niniejszy tekst przedstawia opis dwóch głównych koncepcji na temat sekwencji zmian zachodzących w ludzkim ciele podczas aktywności seksualnej.

Reklama

Klasyczna koncepcja

Na portalu zazwyczaj przytaczane są najnowsze dane naukowe, ale tym razem nie sposób nie cofnąć się do klasyki. A klasyka ta jest stosunkowo młoda. Nie sposób mówić o cyklu reakcji seksualnych bez omówienia badań Mastersa i Johnson, którzy opublikowali wyniki swojej pracy badawczej w 1970. Książka ta została przetłumaczona na język polski pięć lat później i na stałe weszła do kanonu lektur dla specjalistów. Mimo upływu czasu, dane uzyskane przez tę wybitną parę naukowców nic nie straciły na aktualności, a ich praca polegająca na szczegółowym zbieraniu wywiadu i bezpośredniej obserwacji aktywności seksualnej par stała się podstawą scenariusza popularnego serialu „Masters of sex”.

Badacze ci w swoich publikacjach opisali cykl reakcji seksualnych o przebiegu podobnym u kobiet i mężczyzn. Ma się on składać z czterech zasadniczych faz o następujących nazwach: podniecenie pojawiające się w wyniku bezpośredniej stymulacji fizycznej lub bodźców psychicznych, plateau w której napięcie seksualne utrzymuje się na stabilnym poziomie by móc wejść w fazę trzecią czyli orgazm – szczytowy poziom podniecenia, mimowolna reakcja organizmu trwająca kilka sekund, po której następuje odprężenie podczas którego dochodzi do spadku napięcia seksualnego i powrót do stanu wyjściowego. W fazie odprężenia kobiety mają szansę na osiągnięcie powtórnego orgazmu pod warunkiem podtrzymania stymulacji seksualnej. U mężczyzn na fazę odprężenia nakłada się faza refrakcji, w której osiągnięcie powtórnej erekcji jest niemożliwe. Okres refrakcji wydłuża się z wiekiem.

Zmiany fizjologiczne w kolejnych fazach cyklu reakcji seksualnych

Wyżej wymienionej dwójce badaczy zawdzięczamy też dość szczegółowe dane na temat zmian fizjologicznych zachodzących w ciele (nie tylko narządach płciowych) osób obojga płci podczas poszczególnych etapów reakcji seksualnej. W fazie podniecenia dochodzi do przyspieszenia akcji serca, podwyższenia ciśnienia tętniczego oraz wzrostu napięcia mięśni zależnego od woli. Zarówno u kobiet jak i mężczyzn może dojść do erekcji brodawek sutkowych, a pod koniec tej fazy u kobiet obserwować można zaczerwienienie nadbrzusza i piersi. U pań dochodzi do nabrzmienia łechtaczki oraz lubrykacji pochwy, u mężczyzn szybko pojawia się erekcja prącia, która w tej fazie może ustępować i powracać, zaś jądra zostają częściowo uniesione. W fazie plateau dochodzi do nasilenia wcześniej powstałych zmian fizjologicznych w zakresie erekcji brodawek sutkowych, rumieńca seksualnego na skórze, tachykardii i wzrostu ciśnienia krwi. Dodatkowo dochodzi do zwiększenia częstotliwości oddechów oraz zależnych od woli skurczów zwieracza odbytu. Żeńska łechtaczka przybliża się do spojenia łonowego, pochwa wydłuża się, a wargi sromowe większe ulegają dalszemu przekrwieniu. Męski członek w fazie plateau zwiększa swoją objętość, jądra powiększają się i dochodzi do produkcji preejakulatu. Faza orgazmu stanowi eskalację doznań z mimowolnymi skurczami różnych partii mięśniowych, w tym zwieracza odbytu co 0,8 s (Masters i Johnson zmierzyli!) oraz hiperwentylacją do 40 oddechów/ min i dalszym wzrostem częstotliwości akcji serca  i wartości ciśnienia krwi. U kobiet dochodzi do rytmicznych skurczów pochwy, a u mężczyzn do wytrysku. W fazie odprężenia ustępuje erekcji brodawek sutkowych, rumieniec seksualny zanika, a napięcie mięśniowe powraca do normy, podobnie jak częstotliwość oddechów, akcja serca i ciśnienie krwi. U kobiet łechtaczka powraca do swojej normalnej pozycji, a wargi sromowe powracają do normalnej grubości i położenia. U mężczyzn zaś zanika erekcja członka, a jądra opadają do normalnej pozycji.

Generalnie u kobiet przebieg poszczególnych faz charakteryzuje się większą zmiennością co uwieczniono na poniższym rysunku:

Ryc. 1 Przykładowe rodzaje przebiegu cyklu reakcji seksualnych. Linią przerywaną zaznaczono reakcję z kilkoma orgazmami.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Masters W.H., Johnson V.E. (1975), Współżycie seksualne człowieka. PZWL: Warszawa.
    Tripodi F., Silvaggi C. (2013), Sexual response: motivation and models, W: Kirana P.S., Tripodi F., Reisman Y., Porst H. (red.), The EFS and ESSM sylabus of clinical sexology, Medix: Amsterdam, s. 230-276.
    Lew-Starowicz Z., Przyłuska-Fiszer A., Stusiński J. (2015), Normy i kontrowersje etyczne w seksuologii. GWP: Sopot, s. 58-59.

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze