Zaloguj
Reklama

Co się dzieje z ciałem podczas seksu

Autorzy: lek. Agata Leśnicka
Współżycie z związku
Fot. Shutterstock
Współżycie z związku
(4)

Naukowe zainteresowanie seksualnością człowieka nastąpiło bardzo późno bo na początku XX wieku. Przez długie lata panował pogląd, że zajmowanie się tymi kwestiami jest czymś niewłaściwym, a akt seksualny powinien przebiegać „naturalnie” bez interwencji lekarza, a nawet bez wcześniejszej edukacji. Co jednak znaczy „normalnie”? Skąd wiedzieć, że nie odbiegamy od tej normy? Niniejszy tekst przedstawia opis dwóch głównych koncepcji na temat sekwencji zmian zachodzących w ludzkim ciele podczas aktywności seksualnej.

Reklama

Klasyczna koncepcja

Na portalu zazwyczaj przytaczane są najnowsze dane naukowe, ale tym razem nie sposób nie cofnąć się do klasyki. A klasyka ta jest stosunkowo młoda. Nie sposób mówić o cyklu reakcji seksualnych bez omówienia badań Mastersa i Johnson, którzy opublikowali wyniki swojej pracy badawczej w 1970. Książka ta została przetłumaczona na język polski pięć lat później i na stałe weszła do kanonu lektur dla specjalistów. Mimo upływu czasu, dane uzyskane przez tę wybitną parę naukowców nic nie straciły na aktualności, a ich praca polegająca na szczegółowym zbieraniu wywiadu i bezpośredniej obserwacji aktywności seksualnej par stała się podstawą scenariusza popularnego serialu „Masters of sex”.

Badacze ci w swoich publikacjach opisali cykl reakcji seksualnych o przebiegu podobnym u kobiet i mężczyzn. Ma się on składać z czterech zasadniczych faz o następujących nazwach: podniecenie pojawiające się w wyniku bezpośredniej stymulacji fizycznej lub bodźców psychicznych, plateau w której napięcie seksualne utrzymuje się na stabilnym poziomie by móc wejść w fazę trzecią czyli orgazm – szczytowy poziom podniecenia, mimowolna reakcja organizmu trwająca kilka sekund, po której następuje odprężenie podczas którego dochodzi do spadku napięcia seksualnego i powrót do stanu wyjściowego. W fazie odprężenia kobiety mają szansę na osiągnięcie powtórnego orgazmu pod warunkiem podtrzymania stymulacji seksualnej. U mężczyzn na fazę odprężenia nakłada się faza refrakcji, w której osiągnięcie powtórnej erekcji jest niemożliwe. Okres refrakcji wydłuża się z wiekiem.

Zmiany fizjologiczne w kolejnych fazach cyklu reakcji seksualnych

Wyżej wymienionej dwójce badaczy zawdzięczamy też dość szczegółowe dane na temat zmian fizjologicznych zachodzących w ciele (nie tylko narządach płciowych) osób obojga płci podczas poszczególnych etapów reakcji seksualnej. W fazie podniecenia dochodzi do przyspieszenia akcji serca, podwyższenia ciśnienia tętniczego oraz wzrostu napięcia mięśni zależnego od woli. Zarówno u kobiet jak i mężczyzn może dojść do erekcji brodawek sutkowych, a pod koniec tej fazy u kobiet obserwować można zaczerwienienie nadbrzusza i piersi. U pań dochodzi do nabrzmienia łechtaczki oraz lubrykacji pochwy, u mężczyzn szybko pojawia się erekcja prącia, która w tej fazie może ustępować i powracać, zaś jądra zostają częściowo uniesione. W fazie plateau dochodzi do nasilenia wcześniej powstałych zmian fizjologicznych w zakresie erekcji brodawek sutkowych, rumieńca seksualnego na skórze, tachykardii i wzrostu ciśnienia krwi. Dodatkowo dochodzi do zwiększenia częstotliwości oddechów oraz zależnych od woli skurczów zwieracza odbytu. Żeńska łechtaczka przybliża się do spojenia łonowego, pochwa wydłuża się, a wargi sromowe większe ulegają dalszemu przekrwieniu. Męski członek w fazie plateau zwiększa swoją objętość, jądra powiększają się i dochodzi do produkcji preejakulatu. Faza orgazmu stanowi eskalację doznań z mimowolnymi skurczami różnych partii mięśniowych, w tym zwieracza odbytu co 0,8 s (Masters i Johnson zmierzyli!) oraz hiperwentylacją do 40 oddechów/ min i dalszym wzrostem częstotliwości akcji serca  i wartości ciśnienia krwi. U kobiet dochodzi do rytmicznych skurczów pochwy, a u mężczyzn do wytrysku. W fazie odprężenia ustępuje erekcji brodawek sutkowych, rumieniec seksualny zanika, a napięcie mięśniowe powraca do normy, podobnie jak częstotliwość oddechów, akcja serca i ciśnienie krwi. U kobiet łechtaczka powraca do swojej normalnej pozycji, a wargi sromowe powracają do normalnej grubości i położenia. U mężczyzn zaś zanika erekcja członka, a jądra opadają do normalnej pozycji.

Generalnie u kobiet przebieg poszczególnych faz charakteryzuje się większą zmiennością co uwieczniono na poniższym rysunku:

Ryc. 1 Przykładowe rodzaje przebiegu cyklu reakcji seksualnych. Linią przerywaną zaznaczono reakcję z kilkoma orgazmami.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Masters W.H., Johnson V.E. (1975), Współżycie seksualne człowieka. PZWL: Warszawa.
    Tripodi F., Silvaggi C. (2013), Sexual response: motivation and models, W: Kirana P.S., Tripodi F., Reisman Y., Porst H. (red.), The EFS and ESSM sylabus of clinical sexology, Medix: Amsterdam, s. 230-276.
    Lew-Starowicz Z., Przyłuska-Fiszer A., Stusiński J. (2015), Normy i kontrowersje etyczne w seksuologii. GWP: Sopot, s. 58-59.

Kategorie ICD:


Reklama
(4)
Komentarze