Zaloguj
Reklama

Geneza i epidemiologia samobójstw

Współautorzy: A. Kucmin, T. Kucmin, Samobójstwa- epidemiologia, motywy, zapobieganie, Polski Merkariusz Lekarski 2009
Smutek, zmęczenie
Fot. ojoimages
Smutek, zmęczenie
(3)

W ostatnich latach liczba samobójstw znacznie wzrosła, są one trzecią najczętszą przyczyną zgonów w grupie wiekowej od 15 do 44 lat na świecie i siódmą w Polsce. Rocznie w naszym kraju życie odbiera sobie około 5500 tysiąca osób.

Reklama

Według WHO co trzy sekundy na świecie ktoś podejmuje próbę samobójczą, a co 40 sekund w wyniku tego procederu umiera jedna osoba. W 2001 roku około milion ludzi na świecie popełniło samobójstwo.

W różnych krajach obserwuje się różny odsetek a wskaźnik ten waha się od 0,1 w Egipcie do 40 w krajach takich jak Rosja lub Litwa.  Samobójstwa popeł liczby samobójstw,niają częściej mężczyźni niż kobiety. W Polsce stosunek ten wynosi 5:1, grupa wiekowa najbardziej zagrożona podjęciem skutecznej próby samobójczej to ludzie młodzi w wieku 15-25 lat.

Przczyczyny  -motywy samobójstw

Wśród motywów i czynników skłaniających ludzi do samobójstwa przeważają choroby psychiczne, somatyczne, konflikty rodzinne i alkoholizm, a do najistotniejszych przyczyn samobójstw należą:

 • podeszły wiek
 • osamotnienie
 • płeć męska
 • depresja
 • zaburzenia osobowości
 • schizofrenia
 • izolacja społeczna
 • nadużywanie alkoholu
 • przewlekła choroba somatyczna
 • określone zawody, takie jak: lekarze, psychologowie,chemicy, rolnicy
 • samouszkodzenia w wywiadzie


Do wymienionych czynników ryzyka dodać należy także bezrobocie, rodzinne obciążenie samobójstwem i trudne sytuacje, które przerastają możliwości danej osoby.
 fot. pantherstock


Wpływ bezrobocia na ryzyko samobójstwa

Bezrobocie wywiera bezpośredni wpływ na ryzyko samobójstwa. Jest to wynik złej sytuacji materialnej, napięć i konfliktów w rodzinie, a także poczucia beznadziejności i bezużyteczności. Pośredni sposób oddziaływania to ograniczenie kontaktów społecznych i pojawienie się trudności finansowych, co staję się sytuacja stresującą i może prowadzić do podjęcia decyzji o samobójstwie.

Samobójstwa a choroby psychiczne

Reklama
(3)
Komentarze