Zaloguj
Reklama

Konkursy naukowe

Konkursy naukowe
Fot. medforum
(5)

Działalność naukowa lub edukacyjna może przynieść wymierne korzyści - przejrzane i uzupełnione

Reklama

W tym tekście prezentujemy możliwości osiągania wymiernych korzyści za swoją aktywność naukową lub edukacyjną. Towarzystwa specjalistyczne, fundacje oraz firmy farmaceutyczne organizują konkursy, w których brać mogą pojedynczy osoby, ośrodki lub inne organizacje.
Nagrodami są często pokaźne sumy pieniędzy, a także pokrycie kosztów uczestnictwa w dużych konferencjach.
Będziemy się starali wyszukiwać dla Państwa wszelkie takie inicjatywy.
Informacje pogrupowano chronologicznie, w oparciu o termin nadsyłania zgłoszeń (deadline):

Konferencje: Travel, Posters, Fellowship
Podczas międzynarodowych kongresów często organizatorzy nagradzają najlepsze postery nagrodami finansowymi lub rzeczowymi.
W niektórych przypadkach organizator pokrywa część kosztów podróży czy udziału w imprezie.
Warto więc jest przeglądać serwisy konferencji oraz organizujących je towarzystw naukowych i wyszukiwać te najciekawsze (z nie zawsze naukowego punktu widzenia).
Szczególnie polecamy:
http://www.ecnp.nl
http://www.cinp.org/CINPAwards.html
http://www.aep.lu

Powodzenia. Niech zwycięży najlepszy.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze