Zaloguj
Reklama

Kto znajduje się w grupie zwiększonego ryzyka zachowań samobójczych?

Autorzy: Ewa Chodkowska
Rozpacz, smutek
Fot. ojoimages
Rozpacz, smutek
(4)

W Polsce samobójstwa stanowią około 2% wszystkich zgonów. Problem ten częściej dotyczy mężczyzn (18/100 000) niż kobiet (11/100 000).

Reklama

Samobójstwa stanowią jedną z głównych przyczyn zgonów osób w wieku 18-24 lat. Czynniki zwiększonego ryzyka wystąpienia samobójstwa można podzielić na społeczno-demograficzne, psychologiczne, chorobowe, somatyczne oraz biologiczne. Dość szczególnym czynnikiem ryzyka jest dostępność do metod – w Polsce będzie to powieszenie, w Ameryce broń palna, a w Chinach pestycydy.

Samobójstwo jest wynikiem interakcji wielu czynników ryzyka, z których najważniejszym jest występowanie zaburzeń psychicznych. Około 80% ofiar samobójstw zmagało się z zaburzeniami osobowości, depresją, schizofrenią bądź używały substancji psychoaktywnych.

Badania wskazują, że kilkadziesiąt procent osób w ciągu miesiąca przed dokonaniem samobójstwa zgłasza się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W takiej sytuacji wiedza lekarza może zadecydować o życiu pacjenta.

Największa liczba samobójstw dotyczy osób w wieku 45-55 lat. Odwrotnie sytuacja wygląda jeśli chodzi o próby samobójcze – tutaj największy odsetek odnotowuje się u młodzieży. U młodzieży stosunek prób samobójczych do dokonywanych samobójstw wynosi około 30:1, podczas gdy u dorosłych nie wynosi on więcej niż 3:1.

 fot. pantherstockChłopcy rzadziej podejmują próby samobójcze, jednak jeśli chodzi o dokonane próby samobójcze to tendencja jest odwrotna. Mężczyźni częściej tracą życie z powodu prób samobójczych, ponieważ stosują bardziej brutalne metody – broń palna lub powieszenie, podczas gdy kobiety najczęściej przedawkowują leki.

Osoby agresywne, impulsywne, mające silne poczucie beznadziejności oraz małą tolerancję stresu częściej popełniają samobójstwa. Problem ten częściej dotyczy osób wycofanych, o tendencji do ucieczek i izolacji, sięgających po alkohol oraz leki. Do grupy ryzyka zaliczają się również osoby mające trudności z komunikacją oraz rozwiązywaniem problemów. Ciężkie przeżycia – utrata bliskiej osoby, odrzucenie, nadużycie seksualne w znacznym stopniu wpływają na zachowania samobójcze.
 

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Psychiatria – podręcznik dla studentów medycyny. Marek Jarema. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa

Reklama
(4)
Komentarze