Zaloguj
Reklama

Medycyna niekonwencjonalna a nauka, psychiatria i religia

Autorzy: dr n.med. Lidia Baruch
Medycyna niekonwencjonalna a nauka, psychiatria i religia
Fot. medforum
(2)

Medycyna niekonwencjonalna zwana też „alternatywną” wyrasta obok tradycyjnej medycyny opartej na badaniach fizjologii i patologii procesów zachodzących w organizmie człowieka.

Reklama

Medycyna niekonwencjonalna zwana też „alternatywną” wyrasta obok tradycyjnej medycyny opartej na badaniach fizjologii i patologii procesów zachodzących w organizmie człowieka. Termin ten odnosi się do wielu różnorodnych praktyk i teorii, które obejmują akupunkturę, homeopatię, terapię biopolem, irydologię, chiropraktykę, ziołolecznictwo, hipnozę.
Praktyki wchodzące w zakres medycyny alternatywnej mają wiele związków z systemami religijnymi, których początek odnajdujemy już w czasach starożytnych.
Celem niniejszej pracy jest wskazanie, że mechanizmy mające tłumaczyć rzekomą skuteczność „medycyny niekonwencjonalnej” są poważnej sprzeczności z naszą kulturą i współczesną medycyną.
Analizowano związek niekonwencjonalnych metod leczenia ze stanem umysłu, nauką, światem zjawisk paranormalnych oraz religią. Ze względu na wielość metod „medycyny niekonwencjonalnej” analizie poddano najczęściej praktykowane w Polsce.

AKUPUNKTURA
Jedną z najbardziej popularnych metod „medycyny niekonwencjonalnej” jest akupunktura. Jest ona częścią systemu religijnego zwanego taoizmem. Praktyki taoistyczne kładą nacisk na życie w harmonii z kosmiczną energią Tao, która musi swobodnie przepływać przez specyficzne punkty ciała zwane meridianami [8, 11]. Nakłuwanie tych miejsc ma ułatwić przepływ bioenergii a tym samym wyleczenie choroby i osiągnięcie zdrowia.
Akupunktura stoi w opozycji do założeń współczesnej medycyny, gdyż nie interesują ją fizjologiczne przyczyny chorób [10].
Ulgę w bólach reumatycznych, i zwyrodnieniowych układu kostnego dzisiejsza medycyna tłumaczy tym, iż nakłuwanie stymuluje mózg do wytwarzania endorfin [12].
Jeśli chodzi o aspekt religijny, to praktyki taoistyczne maja wybitnie okultystyczny charakter. Interesuje je duchowa energia qi, której nie można poddać badaniom naukowym [13]. Metoda ta przeniesiona do nas, w oderwaniu od czynników wyrosłych na tradycji i kulturze religii dalekiego wschodu, jest nam obca.
Religia katolicka zabrania stosowania okultystycznych praktyk, gdyż wykorzystują one energię, która nie pochodzi ani od Boga, ani od samego człowieka.
Jeżeli chodzi o aspekt psychiczny, akupunktura ma związek z hipnozą. Zwraca się tu bowiem uwagę na wykorzystanie monotonnych bodźców, odpowiedniego klimatu, używanie sugestii [1].

AKUPRESURA
Jest techniką podobną do akupunktury, lecz wykorzystuje ucisk zamiast igieł, zaś mapa organów widziana jest poprzez odpowiednie obszary na dłoniach i stopach.

HOMEOPATIA
Jest formą terapii wyznającą zasadę, iż „podobne leczy się podobnym”.
Z surowców pochodzenia zwierzęcego, mineralnego lub roślinnego otrzymuje się ekstrakt, najczęściej alkoholowy, który zawiera substancje czynne. Dokonuje się następnie wielokrotnych rozcieńczeń, co możliwe jest aż do takiego stopnia, że gotowy środek terapeutyczny może nie zawierać już ani jednego mola ekstraktu. Mówi się, że „pamięć energetyczna” leku zostaje przeniesiona na strukturę molekularną rozpuszczalnika [10].
Leki homeopatyczne mają wzmocnić naturalne siły ozdrowieńcze u chorego [10].
Świat naukowy nie godzi się z tym, że te leki działają w jakikolwiek sposób poza efektem placebo. Badania naukowe nie rozwiązują problemu, gdyż u zwierząt leczonych środkami homeopatycznymi zachodzą zmiany w organizmie, a jak się uważa zwierzęta nie reagują na placebo [10].
Problem działania środków homeopatycznych nie został rozstrzygnięty. Proces rozpuszczania i potrząsanie według homeopatów nadaje ich środkom magiczną moc związaną z okultyzmem, co znowu pozostaje w sprzeczności z naszą wiarą.
Z punktu widzenia medycyny szkodliwość działania homeopatii polega na tym, iż pacjentów rezygnuje z terapii klasycznymi chemioterapeutykami. Działanie na zasadzie placebo związane zaś jest z sugestią.

ZIOŁOLECZNICTWO
Wykorzystaniem właściwości ziół zajmuje się obecnie farmakognozja, która zasadniczo, jako dziedzina naukowa odbiega od znachorstwa opartego często jedynie na przesądach i niesprawdzonych podaniach.
Zielarze sprzedają swe mieszanki nie podając informacji o działaniu ubocznym, składzie, czy choćby dacie ważności, a czasami wręcz dołączają do nich środki uspokajające lub powodujące zmianę stanu świadomości. Ułatwia to zdaniem zielarzy kontakt ze światem duchowym. Ma to już podłoże okultystyczne i jest zabronione przez naszą religię [16].

IRYDOLOGIA
Polega na analizowaniu tęczówki oka, aby z jej wyglądu wnioskować o aktualnych i przyszłych chorobach. Irydolodzy twierdzą, iż połączenie tęczówki z OUN pozwala przekazywać do niej informacje z całego ciała [4]. Badania neuroanatomiczne oka oraz OUN nie potwierdziły takiej możliwości. Irydolodzy uważają tęczówkę oka za spirytystyczne medium do jasnowidzenia przed czym przestrzega Biblia [14]. W dobrze zaprojektowanych badaniach wykazano, że dokładność irydologii nie przewyższała dokładności rozpoznań określonej w teorii prawdopodobieństwa.
Przepowiadanie przyszłości pacjenta przez irydologów, wróżby i korzystanie ze spirytystycznego medium jest niekorzystnym działaniem na psychikę człowieka na zasadzie sugestii.

HIPNOZA
Jest stanem psychicznym charakteryzującym się zwykle zwiększeniem podatności na sugestię.
W stanie głębokiej hipnozy obserwuje się wyraźną zmianę stanu świadomości [zjawisko dysocjacji] [1]. Możliwe jest wywieranie znacznego wpływu na zachowanie, postrzeganie, sądy i procesy fizjologiczne człowieka.
Hipnoza wykorzystywana była od zarania medycyny przez szamanów, kapłanów, uzdrowicieli. Stosowana była w seansach okultystycznych, spirytystycznych, czyli niezgodnie z wiarą katolicką. Wykorzystanie podatności na sugestię, powodowanie zmienionego stanu świadomości dla uzyskania efektu w technikach „medycyny niekonwencjonalnej” jest mocno krytykowane przez psychiatrów.
Wyjątkowo hipnoza może być stosowana przez lekarzy równocześnie z innymi metodami psychoterapii np. w celu leczenia nałogów, operacjach chirurgicznych tam, gdzie nie można zastosować środków farmakologicznych [2, 3].
Zjawisko hipnozy jest poddawane ciągłym badaniom naukowym.

BIOENERGOTERAPIA
Jest to terapia, w której bioenergoterapeuta wygładza lub przesuwa bioenergetyczne pole pacjenta, poprzez kontakt z jego własnym polem [5]. Natura tego biopola jest jednak niezrozumiała, a naukowe badania nie wyjaśniły jednoznacznie jego charakteru. Nie znajduje tu zastosowania mechanika kwantowa.
Seans bioenergoterapeutyczny wymaga wprowadzenia się w odmienny stan świadomości poprzez skupienie mocy psychotronicznej, dla której bioenergoterapeuta staje się kanałem [7].
Pan Jezus posługiwał się dotykiem uzdrawiając chorych ale miało to znaczenie symboliczne i nie było związane z przekazywaniem energii.
Korzystanie z działania energii, która nie jest własną człowieka, ani nie jest związana z mocą boską jest sprzeczne z nauką Kościoła.

OMÓWIENIE WNIOSKÓW
Do chwili obecnej wszelkie badania naukowe związane z „medycyną niekonwencjonalną” nie dały żadnych dowodów na skuteczność stosowanych metod. Porównano założenia „medycyny alternatywnej” z naukowymi uzasadnieniami mechanizmów tych zjawisk i zwrócono uwagę na skutki bezkrytycznego przyjmowania metod niekonwencjonalnych za zupełnie nieszkodliwe i mogące zastąpić medycynę klasyczną.
Większość omawianych metod oparta jest o osiągnięcia kultury i religii Dalekiego Wschodu. Przeniesione do naszego odmiennie kulturowo i religijnie świata, staja się obce, niezrozumiałe a nawet niebezpieczne.
Niemal wszystkie te praktyki łączy wiara w mistyczną, duchową energię, a występowanie choroby uznaje się za rezultat jej zaburzenia.
Biblia uznaje w procesie leczenia jedynie moc boską oraz energię, jaką człowiek ma sam w sobie. Wszelkie inne rodzaje energii nazywa okultyzmem i stanowczo zabrania ich stosowania.
Większość z technik „medycyny niekonwencjonalnej” wykorzystuje zmieniony stan świadomości bądź samego terapeuty lub też osoby chorej.
Jedyną, obecnie stosowaną w bardzo ograniczonym zakresie przez uprawnionych lekarzy i psychologów, metodą terapeutyczną, która ten stan wykorzystuje jest hipnoza.

WNIOSKI
I. Naukowo do chwili obecnej nie udowodniono działania terapeutycznego praktyk „medycyny niekonwencjonalnej”.
II. Techniki „medycyny alternatywnej” są obce dla naszego światopoglądu.
III. Metody „ medycyny niekonwencjonalnej” bazują w dużym stopniu na zmienionym stanie świadomości nie tylko terapeuty ale także pacjenta; podporządkowując go sobie, co jest niezgodne z zasadami etyki lekarskiej.
IV. Techniki „medycyny alternatywnej” mogą być szkodliwe dla zdrowia człowieka.

Piśmiennictwo:
1. Pużyński S.: Leksykon psychiatrii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1993
2. Bilikiewicz A.: Psychiatria. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998
3. Aleksandrowicz J.: Psychoterapie medyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 1996
4. Bardadyn M.: Irydologia dla wszystkich. Oficyna Wydawnicza „SPAR”, Warszawa 1989
5. Jagot P.C.: Wtajemniczenie w sztukę uzdrawiania poprzez magnetyzm ludzki. Wydawnictwo „R. R. Ulman”, Warszawa 1991
6. Fellman F.: Uzdrowiciel. Wydawnictwo „Expres Poznański”, Poznań 1992, 174
7. Nowak Z.: Kurierem z Podkowy. Wydawnictwo „Arnika”, Warszawa 1998, 9-14
8. Palos S.: Chińska sztuka leczenia. Wydawnictwo „Luna”, Wrocław 1993, rozdz. I-IV
9. Price Sh.: Aromatoterapia pospolitych dolegliwości. Oficyna Wydawnicza Delta W-Z, Warszawa 1993
10. Pietroni P.: Medycyna alternatywna. ELIPSA 1997
11. Michalik M.B., Płusa T.: Kronika medycyny. Wydawnictwo Kronika 1994
12. Operacz H.: Leczenie akupunkturą. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997
13. Palla A.: Poradnik walki duchowej. Betezda 1999
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Biblia Tysiąclecia wyd. III. Wydawnictwo Pallotinum, Warszawa 1992

praca wygłoszona na Konferencji Studenckich Towarzystw Naukowych ŚlAM w 2000r.

Koło STN przy:
Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii ŚlAM
Górnośląskie Centrum Medyczne
Ziołowa 45/47, Katowice

www.gcm.pl/psychiatria

 

Piśmiennictwo
Reklama
(2)
Komentarze