Zaloguj
Reklama

Paranoiczne zaburzenia osobowości

Autorzy: Ewa Chodkowska
Choroby psychiczne
Fot. ojoimages
Choroby psychiczne
(3)

Przez paranoiczne zaburzenia osobowości rozumie się dominujący brak zaufania oraz podejrzliwość wobec innych osób.

Reklama

Motywy postępowania osób z otoczenia postrzegane są jako wrogie. Nie stwierdza się paranoicznego zaburzenia osobowości jeśli dolegliwości pojawiają się tylko w czasie epizodu schizofrenii, zaburzeń nastroju z objawami psychotycznymi lub innego zaburzenia psychotycznego lub wywołane są stanem zdrowia.
 
Osoby z tym typem osobowości często muszą być czujne, ponieważ w ich mniemaniu mogą zostać wykorzystane lub zranione. Dotyczy to również relacji z rodziną. Często pojawiają się nieuzasadnione podejrzenia dotyczące wierności współmałżonka. Paranoicy poświęcają dużo czasu na zastanawianie się, czy mogą ufać ludziom w swoim otoczeniu. Nawet w relacjach z najbliższymi osobami dominuje przekonanie, że najlepiej żeby nie wiedzieli za dużo, bo mogą to wykorzystać przeciwko nim.
 
Powszechne jest dopatrywanie się gróźb lub zniewag w zachowaniu lub wypowiedziach innych osób. W związku z powyższym długo żywią urazę i mają problem z przebaczeniem osobie, która w ich mniemaniu dopuściła się takiego zachowania. Ich oceny oparte są na generalizacji, przez co liczba osób, którym nie mogą czegoś przebaczyć stale rośnie.
 
Osoby o tym typie osobowości często dążą do władzy i zajęcia jak najwyższej pozycji. Mogą być źródłem negatywnych emocji oraz konfliktów w otoczeniu. Zdarza się, że angażują się w działalność grup ekstremistycznych.

 fot. pantherstock


 
Obszary dysfunkcji w tym przypadku dotyczą bliskich związków, stosunków społecznych, postrzegania innych osób, stresu oraz gniewu.
 
Styl poznawczy takich osób jest zbliżony do tego, który prezentują schizofrenicy. Nie ma danych, które mogłyby jednoznacznie potwierdzić predyspozycje genetyczne w tym kierunku. We wczesnym dzieciństwie często obserwuje się problemy rodzinne lub maltretowanie.
 
U osób z takimi zaburzeniami rzadko rozwijają się zaburzenia psychotyczne z kręgu schizofrenii. O wiele częstsze są uporczywe zaburzenia urojeniowe, które pojawiają się około 5 dekady życia.
 

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Jarema M., Psychiatria – podręcznik dla studentów medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa

Kategorie ICD:


Reklama
(3)
Komentarze