Zaloguj
Reklama

Problematyka samobójstw

Autorzy: Wioleta Chodkowska
Źródło: Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Redakcja naukowa prof. M. Jarema, prof. J. Rabe-Jabłońska.
Depresja
Fot. Pantherstock
Depresja
(4)

Samobójstwo jest bardzo złożonym zjawiskiem. Rocznie odnotowuje się ponad milion zgonów z tego powodu.

Reklama

Lekarz posiadający wiedzę z dziedziny suicydologii potrafi przewidzieć i zapobiec samobójstwu.

W Polsce działania związane z problematyką samobójstw zostały włączone do Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Udział samobójstw we wszystkich przypadkach zgonów wynosi od 1-3%.

Proces samobójczy zaczyna się od poważnych myśli samobójczych. Jego przebieg zależy od wielu zmiennych, wśród których można wymienić występowanie nowych stresorów bądź otrzymanie wsparcia społecznego. W procesie tym istotne jest komunikowanie przez pacjenta o zamiarach samobójczych. Może to nastąpić w sposób wprost, w postaci komunikatu “chcę popełnić samobójstwo, lub nie wprost - “moje życie nie ma sensu”.

Należy też zwracać uwagę na komunikaty pozawerbalne. Czynniki ryzyka występowania prób samobójczych lub samobójstw można podzielić na społeczno-demograficzne, psychologiczne, chorobowe, somatyczne oraz biologiczne. Powyżej 13 roku życia samobójstw częściej dokonują mężczyźni, jednak próby samobójcze częstsze są u kobiet.

Zauważono, że problem częściej dotyczy przedstawicieli rasy białej. Bardziej narażeni są imigranci, osoby mieszkające w dużych miastach oraz nadużywające środków psychoaktywnych. Czynnikiem ryzyka jest też niski poziom wykształcenia, występowanie depresji u rodziców oraz odbywanie kary więzienia.
 fot. ojoimages
 

Wśród czynników psychologicznych można wymienić cechy osobowości takie jak agresywność, impulsywność, poczucie beznadziejności oraz niską tolerancję na stres. Samobójstwa częściej popełniają osoby mające tendencję do izolacji, wycofania oraz z niską samooceną. Wpływ mają również stresory - odrzucenie, nadużycia seksualne, rozpad rodziny, ograniczenie wolności itp.

U większości osób po poważnych próbach samobójczych występują zaburzenia psychiczne. Dominują zaburzenia nastroju, nadużywanie substancji psychoatywnych, zaburzenia zachowania, oraz schizofrenia. Ponad połowa młodzieży po próbach samobójczych ma więcej niż jedną diagnozę psychiatryczną.

Współwystępowanie zaburzeń psychicznych zwiększa ryzyko. Osoby po wielokrotnych próbach samobójczych doświadczyły więcej niepowodzeń życiowych oraz przewlekłych sytuacji stresowych.

Cechą charakterystyczną jest większy poziom wrogości niż u badanych po pierwszej próbie samobójczej. Choroby przewlekłe, terminalne oraz wczesny ich początek mają wpływ na zwiększenie ryzyka próby samobójczej.

Reklama
(4)
Komentarze