Zaloguj
Reklama

Przyczyny moczenia nocnego u dzieci

Depresja u dziecka
Fot. Panthermedia
Depresja u dziecka
(4)

Moczenie nocne jest zaburzeniem występującym zarówno w populacji dziecięcej, jak i u dorosłych. Występowanie problemu w tej pierwszej grupie budzi zazwyczaj lęk i niepokój u rodziców, co więcej – wyjątkowo niepokoi również samo dziecko. Mimo stosunkowo dużego rozpowszechnienia i wielu przeprowadzonych badań, do tej pory jednoznacznie nie udało się ustalić przyczyn pojawiania się nocnych wycieków moczu – pewne przypuszczenia są jednak dostępne.

Reklama

Częstość i definicje moczenia nocnego u dzieci

W Stanach Zjednoczonych szacuje się, że moczenie nocne występuje u około 7 milionów pacjentów pediatrycznych. Częstość zaburzenia maleje wraz z wiekiem pacjentów, według dostępnych statystyk wśród 5-latków nieświadome oddawanie moczu w nocy dotyczy 23% z nich, z kolei u dzieci w wieku 10 lat problem występuje u 4%. Nieznacznie częściej dolegliwość spotykana jest u chłopców.

Istnieją pewne trudności co do określenia kryteriów, według których można by rozpoznać u pacjenta moczenie nocne. Część źródeł uznaje, że nieświadome nocne mikcje mogą być uznawane za zjawisko fizjologiczne do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, inne z kolei sugerują, że rozpoznawać zaburzenie można już u 5-latków.

W przypadku dzieci z młodszych grup wiekowych niż wymienione powyżej, moczenie łóżka uznawane jest zjawisko nieodbiegające od normy w związku z tym, że kontrola procesów oddawania moczu wciąż się u nich rozwija.

Moczenie nocne dzieli się na:

  • pierwotne - występujące u tych dzieci, u których pełna kontrola oddawania moczu wcześniej nie występowała,
  • wtórne - zaburzenie pojawiające się po upływie minimum 6 miesięcy od wystąpienia u dziecka pełnej kontroli oddawania moczu.

fot. panthermedia

Somatyczne przyczyny moczenia nocnego

Problem nierzadko miewa tendencję do występowania rodzinnego. Okazuje się, że jeżeli u obojga rodziców występowało moczenie nocne to ryzyko, że u dziecka pojawi się ten sam problem, sięga aż 77%. Zauważono także, że u dzieci obarczonych omawianym zaburzeniem, u 65 do 85% podobny problem występował w przeszłości u innych członków ich rodziny.

Ciekawą zależność odnotowano analizując związek pomiędzy płcią rodzica, który doświadczał moczenia nocnego a ryzykiem powtórzenia się tego zjawiska u potomka.
Zauważono bowiem, że większe ryzyko występuje wtedy, gdy problem występował u ojca. Ze względu na wyżej przytoczone informacje sugerowane jest, że na występowanie moczenia nocnego u dzieci wpływ mają czynniki genetyczne.

Podejrzewa się również, że podłoże zaburzenia może leżeć w gospodarce hormonalnej. Pod uwagę brane jest nieodpowiednie wydzielanie wazopresyny (hormonu antydiuretycznego) w czasie snu. Fizjologicznie w nocy dochodzi do wzrostu uwalniania tego związku, co skutkuje zmniejszoną produkcją moczu. Niedobory wazopresyny potencjalnie mogłyby stanowić przyczynę moczenia nocnego i takowy związek owszem, jest zauważalny, ale nie u wszystkich pacjentów z omawianym zaburzeniem.

Powodem moczenia nocnego bywają zaburzenia zlokalizowane w obrębie pęcherza moczowego. Teoretycznie zmniejszona pojemność zbiornika moczu mogłaby stanowić powód szybszego jego przepełniania, skutkującego mimowolnym wyciekiem moczu w nocy.
W przeprowadzonych badaniach okazało się jednak, że dzieci z moczeniem nocnym oraz te bez zaburzenia, posiadają podobną pojemność pęcherza. Różnice pojawić się mogą wtedy, gdy ocenie podlegać będzie funkcjonalna pojemność pęcherza (określająca ilość moczu, po której przekroczeniu pęcherz opróżnia się samoczynnie). Ten właśnie parametr miewa zmniejszoną wartość u dzieci mimowolnie oddających w nocy mocz.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • C. Carolyn Thiedke, Nocturnal Enuresis, Am Fam. Physician. 2003 Apr 1;67(7): 1499-1506

Adres www źródła:

Kategorie ATC:


Reklama
(4)
Komentarze