Zaloguj
Reklama

Rodziny z dzieckiem autystycznym a wsparcie społeczne

Autorzy: Patrycja Piechaczek
Anida Szafrańska "Doświadczenie wsparcia społecznego przez rodziny z dzieckiem autystycznym", Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katowice 2007
Dziewczynka z misiem
Fot. Pantherstock
Dziewczynka z misiem
(3)

W Polsce autyzm dotyka około 20 tysięcy dzieci do 18 roku życia i młodzieży do 24 roku życia.

Reklama

Liczba osób dorosłych, chorych na autyzm, jest nawet wyższa niż 20 tysięcy. Razem z rodzinami, odsetek ludzi dotkniętych tym problemem jest dość znaczny.
Czy pomoc w naszym kraju jest wystarczająca, aby poprawić komfort życia tych ludzi?

Formalnie dzieci i dorośli z autyzmem mają szeroko zagwarantowane prawa: jako obywatele, jako dzieci, jako osoby niepełnosprawne. Dzieci mają prawo do nauki, wychowania, opieki adekwatnych do wieku i poziomu rozwoju. Zapewnia im to Konstytucja RP oraz Konwencja o Prawach Dziecka. Jednak w praktyce ich prawa nie są w pełni respektowane. Często dzieci i młodzież autystyczna umieszczane są w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, gdzie program nauczania, metody, organizacja pracy, liczebność klas i ilość nauczycieli nie są dostosowane do potrzeb i możliwości młodych ludzi.

Wielu poprawek wymaga też system wczesnej interwencji. Jego założeniem jest pomoc w rozwoju niepełnosprawnego dziecka: od wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki szkolnej, która połączona jest z rehabilitacją. System też ma na celu pomoc rodzinom dotkniętych tym problemem. Poważne zastrzeżenia budzi też pomoc medyczna, rehabilitacja oraz pomoc społeczna. Placówki ogólnie dostępne narażają osoby autystyczne na duży stres co jest bardzo niekorzystne. Również opiekunowie i personel medyczny w takiej sytuacji znajduje się w niekomfortowej sytuacji, gdyż osoby chore mają specyficzne potrzeby. Dużym problemem jest zbyt mała liczba placówek wyspecjalizowanych dla tego rodzaju usług.

 

fot. ojoimages


Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost zainteresowania tematyką autyzmu. Wzrasta liczba placówek specjalistycznych, powstanie systemu komputerowego, który monitoruje stan opieki nad dziećmi  i dorosłymi.
Autyzm jest poważną chorobą, która dotyczy całej rodziny. Wcześniej czy później, życie najbliższych zostaje podporządkowane dziecku. Rodzice znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji.

Składa się na to wiele problemów:

  • brak możliwości porozumiewanie się z dzieckiem
  • trudności w rozwijaniu odpowiednich więzi między dzieckiem a członkami rodziny,
  • nieharmonijny przebieg rozwoju dziecka, gdzie okresy poprawy przeplatane są stancją i regresem,
  • trudne do opanowania zachowania dziecka,
  • brak zrozumienia ze strony otoczenia,
  • odrzucenie przez społeczeństwo.

Opieka nad dzieckiem autystycznym jest bardzo trudna i wymaga wiele poświęcenia ze strony rodziny. Dlatego tak bardzo ważne jest wsparcie społeczne i zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej i psychologicznej dzieciom oraz ich rodzinom.

Piśmiennictwo

Kategorie ICD:


Reklama
(3)
Komentarze