Zaloguj
Reklama

Słownik psychiatryczny

Słownik psychiatryczny
Fot. ojoimages
(4)

Artykuł ten zawiera zestawienie najczęściej występujących pojęć w psychiatrii i dziedzinach pokrewnych.

Reklama

Cyfry

5HT - serotonina. Jedna z monoamin (DA, NA, 5HT) pełniąca rolę neuroprzekaźnika

A

abasia - niemożność chodzenia (w zaburzeniach dysocjacyjnych)

abulia - zmniejszenie aktywności, osłabienie lub niezdolność do podejmowania decyzji (w depresji, nerwicach, schizofrenii, organicznych uszkodzeniach OUN)

acoasmata - elementarne omamy słuchowe, np. trzaski, pukanie, szmery

afazja - nabyte zaburzenie lub zniesienie mowy na skutek nieprawidłowego funkcjonowania mózgu

afekt patologiczny - krótkotrwały stan psychotyczny spowodowany uszkodzeniem oun. Nagły początek. Niewspółmiernie wygórowana reakcja na bodziec sytuacyjny (np. kłótnia). Burzliwy przebieg, agresja, silny odczyn wegetatywny, znużenie i następowy sen. Całkowita niepamięć lub wyspy pamięciowe (patrz: zesp.zamroczeniowy, stany wyjątkowe)

agnozja - zaburzona zdolność rozpoznawania znanych elementów otoczenia, przy braku zaburzonej części odbiorczej ("widzą, lecz nie rozpoznają"). Występuje w uszkodzeniach ogranicznych OUN (a.wzrokowa - płat potyliczny, a.słuchowa - płat ciemieniowy).

agorafobia - patrz: fobia

agrafia - zaburzenie lub utrata zdolności pisania

agrawacja - przejaskrawienie, wyolbrzymianie objawów, zwykle w celu uzyskania określonych korzyści

aichmofobia - patrz: fobia

akalkulia - niezdolność wykonywania operacji arytmetycznych

akatyzja - niemożność usiedzenia (gr. kathisia = siedzieć) - objaw, który może pojawić się w trakcie terapii neuroleptykami

akrofobia - patrz: fobia

alalia - brak mowy od urodzenia lub zaburzenie jej rozwoju

aleksytymia - niemożność okazywania uczuć i ich określania

aleksja = dysleksja - zaburzenie rozumienia pisanego tekstu

 fot. ojoimages


allopsychiczna orientacja - orientacja co do miejsca, czasu, otoczenia, sytuacji, niepełna w niektórch zaburzeniach świadomości (patrz: autopsychiczna orientacja)

ambiwalencja – wypowiadanie sprzecznych sądów [4] **

amnestyczny zespół - znaczne upośledzenie sprawności pamięci (długo- i krótkotrwałej).

Świadomość nie jest zaburzona, chociaż może wystąpić dezorientacja. Sprawność intelektu i innych funkcji poznawczych nie jest wyraźnie zaburzona.

amnezja - luka pamięciowa

anhedonia - niemożność odczuwania przyjemności w sytuacjach, które wcześniej takich emocji dostarczały. Najczęściej występuje w depresji

anizokoria - nierówność źrenic. Występuje w kile, przy wzmożeniu ciśnienia śródczaszkowego, składnik zespołu Hornera

anksjolityki - patrz: leki przeciwlękowe

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • dr hab. n. med. Irena Krupka-Matuszczyk

Źródło tekstu:

  • Psychiatria On-Line

Adres www źródła:


Reklama
(4)
Komentarze