Zaloguj
Reklama

Społeczny dystans do osób chorych psychicznie

Autorzy: Patrycja Piechaczek
Wsparcie w trudnej sytuacji
Fot. Panthermedia
Wsparcie w trudnej sytuacji
(4)

Dystans wobec osób chorych psychicznie niesie ze sobą wiele negatywnych następstw: uruchamia procesy społeczne i psychologiczne, które z kolei prowadzą do spychania na margines chorego, opóźniają i osłabiają chęć udzielenia mu efektywnej pomocy, a nawet prowadzi do utwierdzenia przekonania o jego nieprzystosowaniu.

Reklama

Zjawisko to jest bardzo niekorzystne, ponieważ osoby chore psychicznie wyczuwają dystans ze strony otoczenia i w efekcie wycofują się z życia publicznego. Ponad to, choroba dodatkowo sprawia, iż chorzy nie udzielają się społecznie. W efekcie, dystans społeczeństwa i wycofywanie się osób chorych sprawiają, że pacjent zostaje zepchnięty na margines społeczeństwa.

Prowadzono badania w postaci ankiety, która miała sprawdzić poziom społecznego dystansu do ludzi chorych psychicznie. Pytano o zachowania w momencie, kiedy osoba, która kiedyś leczyła się psychiatrycznie, miałaby pełnić różne funkcje w otoczeniu pytanego. Ankietowani swoje odczucia opisywali za pomocą skali, w której początek oznaczał całkowite przyzwolenie, zaś koniec - kategoryczny sprzeciw.

Okazało się, że 81% pytanych stwierdziło, że osoba po leczeniu psychiatrycznym mogłaby być ich sąsiadem. 73% pytanych wyraziło zgodę, aby były pacjent był ich kolegą w klasie lub grupie studenckiej, 66% ankietowanych zaakceptowała by taką osobę jako niespodziewanego gościa, a 67% jako bliskiego współpracownika.

Badania wykazały, że społeczeństwo jest pozytywnie ustosunkowana wobec byłych pacjentów szpitali psychiatrycznych.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • "Osoby chore psychicznie w społeczeństwie", Centrum badań opinii społecznej, Warszawa, sierpień 2008

Reklama
(4)
Komentarze