Zaloguj
Reklama

Sposoby na stres w medycynie naturalnej

Rozmowa kwalifikacyjna
Fot. Panthermedia
Rozmowa kwalifikacyjna
(5)

Świat medycyny konwencjonalnej, na przestrzeni wieków, dokonał bardzo dużego postępu, co pozwala na coraz lepsze niesienie pomocy osobom chorym. Zainteresowanie medycyną naturalną również miało wpływ na modyfikację poglądów medycyny tradycyjnej, która zaakceptowała naturalne metody leczenia jako alternatywę, wspierającą proces powrotu do zdrowia. Ma to szczególne odniesienie do walki ze stresem, który jest bolączką dzisiejszej cywilizacji. Istnieje wiele metod, proponowanych przez medycynę niekonwencjonalną, które pozwalają się zrelaksować i uwolnić od negatywnych skutków stresu.

Reklama

Historia ludzkości posiada rozdział, w którym medycyna była nauką niepodważalną, gdyż spieszyła człowiekowi na ratunek ogromną ilością leków, antybiotyków jak również skalpela. Daleko idący rozwój medycyny pozwalał na wykonywanie coraz bardziej skomplikowanych zabiegów operacyjnych, podawanie szczepionek przeciwko wielu chorobom. Nie zmienia to jednak faktu, iż dzisiejsza cywilizacja, tempo oraz styl życia człowieka, który musi przystosowywać się do coraz szybszego i bardziej pochłaniającego dnia codziennego, sprawił że bariera immunologiczna człowieka uległa znacznemu osłabieniu. Przez to pojawiły się nowe schorzenia, o naturze psychosomatycznej, choroby układu krążenia, trawienia, schorzenia o podłożu alergicznym, nowotwory czy nałogi. [1]

Stres

Pojęcie stresu, zostało wprowadzone do nauki w 1926 roku przez H. Selye. Zdefiniowano go wówczas jako pewną nieswoistą reakcję organizmu na wszelkie stawiane żądania. Inne ujęcie, przedstawia stres jako proces, podczas którego, dochodzi do zachwiania równowagi z powodu czynników zewnętrznych. Proces ten jest więc sposobem, w jaki organizm reaguje na zagrożenie. Jeszcze inne ujęcie stresu, definiuje go jako stan mobilizacji sił organizmu, będący odpowiedzią na negatywne bodźce fizyczne i psychiczne. Jakkolwiek nie zdefiniować tego pojęcia, w efekcie stresu może dojść do różnego rodzaju zaburzeń czynnościowych organizmu.

Naukowcy podejmując ten temat wskazali, że stres nie jest jednoznacznie zły, a mianowicie, można mówić o stresie w wymiarze pozytywnym kiedy stanowi on czynnik mobilizujący organizm do podjęcia określonych działań.

Niemniej jednak, dzisiejsze tempo życia oraz nawarstwianie się sytuacji stresowych, wywołuje nieprzyjemne i paraliżujące odczucia, co w konsekwencji prowadzi do zmian w organiźmie oraz dezorganizacji zachowania człowieka. [2]

Czym jest medycyna naturalna?

Poszukiwania przez człowieka rozwiązań, które miały wesprzeć zdrowie, poza systemem oficjalnej medycyny sprawiły, że bardzo wzrosło zainteresowanie medycyną naturalną, do tego stopnia, że w 1976 roku, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), wyszła z inicjatywą programu szkoleniowego dla personelu medycznego, który miał na celu podniesie rangi medycyny tradycyjnej. Efektem tego programu było włączenie wielu elementów medycyny naturalnej, takich jak akupunktura, homeopatia czy irydologia, do programów studiów medycznych.

Medycyna naturalna opiera się na holistycznym podejściu do człowieka, traktując jego ciało, umysł i duszę jako jedność. Wywodzi się ona z medycyny Dalekiego Wschodu, gdzie zdrowie, pojmowane jest jako harmonia człowieka z samym sobą i jego otoczeniem. W tej koncepcji, jakiekolwiek zachwianie tej harmonii powoduje rozwój choroby.

Świat medycyny tradycyjnej uznał, że medycyna naturalna jest zbiorem pewnych metod, które mają na celu ratowanie i podtrzymywanie ludzkiego zdrowia, nie mając nic wspólnego z tak zwaną wiedzą tajemną czy magią, jak sądzono dotychczas.

Medycyna naturalna jest więc alternatywną propozycją rozwiązań, które mają wspomóc medycynę tradycyjną w walce o zdrowie człowieka.

Siła myśli

Sięgając do medycyny naturalnej, warto zwrócić uwagę na nacisk, jaki kładzie ona na potęgę myśli ludzkiej. Zgodnie z jej założeniami, wszelkie choroby zostają zapoczątkowane w negatywnym myśleniu człowieka o samym sobie oraz o swoim otoczeniu. Myśli są kreatorami naszych emocji, poprzez uczucia jakie wywołują. Co za tym idzie, na drodze impulsów nerwowych mają wpływ na działanie poszczególnych narządów naszego ciała.

Należy mieć świadomość, że człowiek ponosi odpowiedzialność za swoje myśli. Jesteśmy zdolni do aktywnego kierowania naszymi myślami, choć jest to praca żmudna i wymaga cierpliwości. Warto w tej sytuacji zwrócić uwagę na tak zwane afirmacje, czyli pozytywne myśli, wybierane przez nas i narzucone naszej podświadomości, która stanowi duży i skrupulatny, ale jednak bierny, magazyn naszej pamięci. Tworzenie afirmacji także nie jest proste, gdyż nie wystarczy użyć słów, słowa muszą pociągać za sobą pewien obraz tego, czego oczekujemy.

To co dzieje się w naszym życiu, jest swego rodzaju rezultatem, wynikającym ze schematów myślowych, jakie mamy utrwalone w umyśle, gdyż podążając za nimi, kreujemy naszą rzeczywistość.

fot. panthermedia

„Uwolnij Europejczyka od stresu, a on już znajdzie swoją drogę”

Słowa te, wypowiedziane przez hinduskiego jogina, bardzo dobitnie pokazują co jest główną bolączką naszych czasów. Wszechobecny stres związany z rozwojem cywilizacji i technologii, stawia przed człowiekiem nowe zadania którym musi sprostać. Jak się w takich warunkach odprężyć czy zrelaksować? Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest sięganie do farmakoterapii, czy stosowanie różnego rodzaju leków wyciszających czy uspokajających. Nie stanowi to jednak wyjścia z sytuacji, gdyż w żaden sposób nie uczy człowieka jak radzić sobie w sytuacjach stresogennych.

Pierwsze systemy psychoterapeutyczne datuje się na okres XIX wieku. Warto tu odnieść się do nauki Freuda czy technik wpływających na stan odprężenia, które dotarły do nas z Dalekiego Wschodu. W ostatnim czasie na popularności zyskały takie metody jak trening autogenny Schultza czy relaks Jacobsona, jako techniki relaksacyjne, które przy regularnym stosowaniu pozwalają osiągać znakomite efekty.  

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Tajemnice niekonwencjonalnej medycyny” E. Cybulska, Gdynia 1991
    [2] „Stres w życiu człowieka – ujęcie teoretyczne” G. Kowalska, B. Grzyb [w:] „Edukacja
    dla bezpieczeństwa” Przegląd Naukowo- Metodyczny, ROK IX NUMER 4/2015 (29)

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze