Zaloguj
Reklama

Stary dobry seks

Autorzy: lek. Agata Leśnicka
Seniorzy na spacerze
Fot. medforum
Seniorzy na spacerze
(5)

Seksualność osób starszych jest tematem tabu. W naszej kulturze przyjęło się  założenie, że dzieci i osoby starsze nie mają seksualności, a w związku z tym istnieje niewiele danych naukowych na ten temat. Pogląd, że uprawianie seksu w starszym wieku jest czymś niewłaściwym może być także podzielany przez samych zainteresowanych, a to sprzyja sytuacji, w której osoby takie nie weryfikują swoich przekonań, podejmując aktywność seksualną mają wyrzuty sumienia, a napotykając trudności w tej sferze nie szukają profesjonalnej pomocy.

Reklama

Według badań Izdebskiego z 2007 roku tylko 7% ogółu Polaków w wieku powyżej 50 r. ż. uważa seks za zdecydowanie istotny w życiu. Jednak około połowy kobiet w tym wieku uznaje seks za bardzo, dość lub średnio istotny. Podobnie prawie 60% mężczyzn w tej grupie. Niestety brakuje osobnych danych na ten temat dla osób w wieku powyżej 65 r. ż., bo jest to granica wieku od której zaczyna się starość według WHO. Nie istnieją również nowsze dane, bowiem raport Izdebskiego z 2011 roku dotyczył osób w wieku 15-49 lat. Tymczasem spodziewana długość życia wydłuża się na całym świecie, można się zatem spodziewać, że coraz więcej będzie seniorów i że wydłuży się czas trwania ich związków.

Zachowania seksualne podejmowane przez seniorów

W przeprowadzonym w 2004 roku badaniu, wśród osób w wieku 70-80 lat z 29 krajów, prawie połowa mężczyzn i 21% kobiet podawało, że uprawiało seks w ciągu ostatniego roku. Według tego samego badania z wiekiem rosła także częstotliwość wszystkich dysfunkcji seksualnych. Obserwowane różnice między kobietami i mężczyznami w zakresie deklarowanej intensywności aktywności seksualnej w tej grupie wiekowej są przynajmniej częściowo uwarunkowane kulturowo.

Szereg czynników może wpływać na częstotliwość i rodzaj podejmowanych aktywności seksualnych u osób starszych. Związane z wiekiem zmiany poziomu hormonów płciowych, naczyniowe i układu nerwowego mogą wpływać na sprawność seksualną. Z wiekiem zaś rośne zapadalność na choroby przewlekłe. Inna grupa czynników to uwarunkowania psychologiczne i społeczne wpływające na funkcjonowanie relacji intymnych seniorów.

Czynniki wpływające na funkcjonowanie seksualne

Dobre zdrowie ogólne jest warunkiem wstępnym zdrowia seksualnego. Niewątpliwie istnieje dodatni związek między chorobami układu sercowo-naczyniowego, a dysfunkcjami seksualnymi. Zaburzenia erekcji występują u 44-65% mężczyzn ze schorzeniami tego rodzaju, ponadto zaburzenia erekcji mogą być pierwszym sygnałem rozwijającej się choroby wieńcowej ze względu na niewielką średnicę tętnic prącia. U kobiet choroby tego rodzaju wykazują powiązanie z obniżeniem pożądania seksualnego. Kolejnym czynnikiem ryzyka jest otyłość sprzyjająca zarówno chorobom naczyń jak i obniżeniu sprawności seksualnej u obu płci. Udowodniono, że modyfikacja stylu życia na zdrowszy poprawia funkcjonowanie seksualne. Ważną choroba somatyczną, którą należy w tym aspekcie rozpatrywać jest także cukrzyca, która powodując uszkodzenie naczyń i nerwów przyczynia się u mężczyzn do zaburzeń erekcji oraz wytrysku. U pań chorujących na cukrzycę wykazano zwiększoną częstotliwość występowania obniżenia pożądania seksualnego, zaburzenia lubrykacji, ból podczas stosunku seksualnego i brak/trudności z osiągnięciem orgazmu. Z wiekiem dochodzi u mężczyzn do stopniowego obniżania stężenia testosteronu we krwi co może obniżać ochotę na seks. U kobiet  spadek produkcji estrogenów jest bardziej gwałtowny i następuje w okresie okołomenopauzalnym. Niedobór estrogenów odpowiada za zmniejszenie elastyczności pochwy, ścieńczenia jej nabłonka, pogorszenie lubrykacji, zaś te zmiany czynią pochwę bardziej podatną na zakażenia. Wobec powyższego nie dziwi fakt, że dyspareunia (ból podczas stosunku seksualnego) jest najpowszechniejszą skargą starszych kobiet podczas konsultacji ginekologicznej. Również objawy z dolnego odcinka dróg moczowych, choroby prostaty mogą być niezależnym czynnikiem ryzyka zaburzeń erekcji.

Również czynnik relacyjny ma wpływ na jakość życia seksualnego w jesieni życia. Zdrowy i pozytywnie nastawiony do seksu partner zwiększa częstotliwość aktywności seksualnej. Zaburzenia seksualne w parze mogą być przyczyną lub konsekwencją pogorszenia się relacji partnerskiej. Częstość zaburzeń seksualnych u kobiet będących w związku z mężczyznami, u których występują zaburzenia erekcji jest większa. Wobec powyższego wydaje się zatem, że na zaburzenia seksualne powinno się patrzyć jako na problem dotyczący nie jednostki, a całego związku. Kolejnym aspektem wpływającym na seksualność są czynniki intrapsychiczne związane na przykład z nasileniem objawów depresji czy lęku. Codzienne stresory i zmiany następujące w życiu mogą się przyczyniać do powstawania zaburzeń seksualnych u osób starszych.

fot. shutterstock

Satysfakcja seksualna a starzenie

Większość badań dotyczących seksualności osób starszych koncentrowała się na częstotliwości aktywności seksualnych lub czynnikach wpływających na sprawność seksualną. Dopiero niedawno zainteresowano się satysfakcją seksualna seniorów. Okazuje się, że zadowolenie z życia seksualnego przyczynia się do ogólnego dobrostanu i stabilności bliskich relacji. Na zadowolenie z seksu wpływają też przekonania samych zainteresowanych. Cieszeniu się seksem sprzyja definiowaniu seksu szeroko (nie tylko jako penetracji czy wytrysku), a co za tym idzie rozszerzanie repertuaru zachowań seksualnych z wiekiem. Badania wskazują na to, że przyjemność z seksu spada z czasem trwania związku, choć osoby będące w formalnych związkach są szczęśliwsze niż ci niezwiązani. Osoby stosujące szeroki zakres technik seksualnych podają większy poziom spełnienia w sferze seksualnej, częściowo z powodu np. tego, że osiągnięcie pełnej erekcji staje się z wiekiem trudniejsze, a wiele kobiet potrzebuje stymulacji ręką lub pieszczot łechtaczki ustami by osiągnąć orgazm.

Podsumowanie

Dane na temat seksualności w jesieni życia są nieliczne i skupiają się na częstotliwości uprawiania seksu, czy schorzeniach somatycznych w grupie seniorów. Niedostatecznie zajęto się tematem związku satysfakcji z seksu z wiekiem, konkretnymi rodzajami praktyk seksualnych stosowanych przez seniorów, a także zagadnieniem seksualności starszych osób nieheteroseksualnych. Pozostaje oczekiwać, że kolejne badania uzupełnią te braki.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Corona G., Maggi M., Sexuality and ageing, W: Kirana P.S., Tripodi F., Reisman Y., Porst H.(red.) The EFS and ESSM Syllabus of Clinical Sexology, Medix 2013: Amsterdam, s. 322-351.
    Izdebski Z., Seksualność Polaków na początku XXI wieku., Kraków 2012: wydawnictwo UJ.
    Cichocka M., Biopsychospołeczne uwarunkowania seksualności ludzi starych. W: Beisert M. (red.), Seksualność w cyklu życia człowieka, Warszawa 2009: wydawnictwo PWN, s. 213-236.

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze