Zaloguj
Reklama

Zaburzenia psychiczne na tle organicznym

Współautorzy: J. Rabe-Jabłońska, Psychiatria, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2011
A. Bilikiewicz, Psychiatria, Wyd.Lekarskie PZWL, Warszawa 2009
Odwiedziny w szpitalu
Fot. medforum
Odwiedziny w szpitalu
(3)

Zaburzenia organiczne to dysfunkcje mózgu wywołane jego chorobami, uszkodzeniami lub urazami, które mogą powodować zespoły psychopatologiczne, głównie otępienia i zaburzenia świadomości.

Reklama

Organiczne zaburzenia psychiczne oprócz otępień i zaburzeń świadomości mogą obejmować także:

 • majaczenie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi,
 • zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu.

Otępienie jako najczęściej występujące zaburzenie psychiczne na tle organicznym

Otępienie to zespół objawów, które powstają w wyniku choroby mózgu, zwykle o charakterze przewlekłym i postępującym.
Dominuje w nim zaburzenie funkcji poznawczych, czyli:

 • pamięci,
 • myślenia,
 • orientacji,
 • zdolności uczenia się,
 • liczenia.

Często objawy te idą w parze ze zmniejszeniem kontroli nad emocjami, zachowaniem i motywacją.

Otępienie zwykle powoduje istotny spadek zdolności intelektualnych oraz upośledza codzienne, podstawowe aktywności życiowe, takie jak ubieranie się, mycie, jedzenie i czynności higieniczne.

Jak często występuje otępienie?

Otępienie spowodowane uszkodzeniem i dysfunkcją mózgu może spotkać ludzi w każdym wieku, nawet dzieci, jednak dominuje w wieku podeszłym. Występuje u około 10 % osób po 65 roku życia, natomiast u osób w wieku 80 lat i więcej sięga nawet 40-50%.


fot. panthermedia

Podział i przyczyna otępień

W badaniach epidemiologicznych ustalono, że najczęstszą przyczyną otępienia jest choroba Alzheimera i powoduje aż 55% wszystkich zaburzeń funkcji poznawczych. Kolejnym schorzeniem, które jest bezpośrednio przyczyną demencji i wywołuje ją praktycznie w takim samam stopniu jak choroba Alzheimera jest choroba mózgowo - naczyniowa.

Dodatkowe choroby pierwotnie zwyrodnieniowe będące przyczyną otępienia to:

 • choroba Picka, czyli otępienie czołowo-skroniowe,
 • neuroinfekcje takie jak kiła, HIV, choroba Creutzfelda- Jakoba,
 • urazy czaszkowo-mózgowe,
 • nadmierne używanie leków i alkoholu,
 • guzy wewnątrzczaszkowe,
 • zaburzenia hormonalne i metaboliczne, np. niedoczynność tarczycy, niedobór witaminy B12+.

Reklama
(3)
Komentarze