Zaloguj
Reklama

Zaburzenia psychiczne na tle organicznym

Współautorzy: J. Rabe-Jabłońska, Psychiatria, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2011
A. Bilikiewicz, Psychiatria, Wyd.Lekarskie PZWL, Warszawa 2009
Zaburzenia psychiczne na tle organicznym
Fot. medforum
(3)

Zaburzenia organiczne to dysfunkcje mózgu wywołane jego chorobami, uszkodzeniami lub urazami, które mogą powodować zespoły psychopatologiczne, głównie otępienia i zaburzenia świadomości.

Reklama

Organiczne zaburzenia psychiczne oprócz otępień i zaburzeń świadomości mogą obejmować także:

 • majaczenie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi,
 • zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu.

Otępienie jako najczęściej występujące zaburzenie psychiczne na tle organicznym

Otępienie to zespół objawów, które powstają w wyniku choroby mózgu, zwykle o charakterze przewlekłym i postępującym.
Dominuje w nim zaburzenie funkcji poznawczych, czyli:

 • pamięci,
 • myślenia,
 • orientacji,
 • zdolności uczenia się,
 • liczenia.

Często objawy te idą w parze ze zmniejszeniem kontroli nad emocjami, zachowaniem i motywacją.

Otępienie zwykle powoduje istotny spadek zdolności intelektualnych oraz upośledza codzienne, podstawowe aktywności życiowe, takie jak ubieranie się, mycie, jedzenie i czynności higieniczne.

Jak często występuje otępienie?

Otępienie spowodowane uszkodzeniem i dysfunkcją mózgu może spotkać ludzi w każdym wieku, nawet dzieci, jednak dominuje w wieku podeszłym. Występuje u około 10 % osób po 65 roku życia, natomiast u osób w wieku 80 lat i więcej sięga nawet 40-50%.


fot. panthermedia

Podział i przyczyna otępień

W badaniach epidemiologicznych ustalono, że najczęstszą przyczyną otępienia jest choroba Alzheimera i powoduje aż 55% wszystkich zaburzeń funkcji poznawczych. Kolejnym schorzeniem, które jest bezpośrednio przyczyną demencji i wywołuje ją praktycznie w takim samam stopniu jak choroba Alzheimera jest choroba mózgowo - naczyniowa.

Dodatkowe choroby pierwotnie zwyrodnieniowe będące przyczyną otępienia to:

 • choroba Picka, czyli otępienie czołowo-skroniowe,
 • neuroinfekcje takie jak kiła, HIV, choroba Creutzfelda- Jakoba,
 • urazy czaszkowo-mózgowe,
 • nadmierne używanie leków i alkoholu,
 • guzy wewnątrzczaszkowe,
 • zaburzenia hormonalne i metaboliczne, np. niedoczynność tarczycy, niedobór witaminy B12+.

Reklama
(3)
Komentarze