Zaloguj
Reklama

Zachowania agresywne i stany pobudzenia

Autorzy: Wioleta Chodkowska
Źródło: Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Redakcja naukowa prof. M. Jarema, prof. J. Rabe-Jabłońska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa
Znęcanie się nad innymi, agresja
Fot. Shutterstock
Znęcanie się nad innymi, agresja
(2)

Pobudzenie to stan wzmożonej aktywności psychicznej i ruchowej. Związany jest ze wzrostem wrażliwości na bodźce zewnętrzne, zwiększonym napięciem emocjonalnym, zmniejszeniem progu odczuwania frustracji i ograniczeniem kontroli impulsów.

Reklama

Agresja to działania, których celem jest spowodowanie szkody lub wyrządzenie krzywdy. Może być skierowana na przedmiot, inną osobę lub samego siebie.

Wrogość oznacza uogólnioną, negatywną postawę wobec ludzi. Cechuje się gniewem i podejrzliwością. Stany dysforyczne są formą uzewnętrznienia przeżywanych nieadekwatnie do sytuacji negatywnych emocji. Osoby podatne, o niskim poziomie odczuwania frustracji oraz mające problemy z kontrolowaniem emocji, mogą reagować agresją w błahych sytuacjach.

Pobudzenie oraz agresja może być objawem chorób somatycznych oraz zaburzeń i chorób psychicznych.

Do czynników ryzyka wystąpienia zachowań agresywnych zalicza się:

  • płeć męską,
  • wiek od 15-25 lat,
  • niski poziom wykształcenia
  • niski status socjoekonomiczny,
  • występowanie negatywnych wzorców w rodzinie,
  • brak zatrudnienia,
  • konflikty z prawem,
  • demoralizację.

Wśród stanów psychicznych i chorób usposabiających do zachowań agresywnych zalicza się majaczenie, otępienie, zatrucie środkami psychoaktywnymi, urojenia, zespół depresyjny, zaburzenia stresowe oraz emocjonalne, upośledzenie umysłowe.
 fot. pantherstock
 

Choroby somatyczne mogące objawiać się agresją to głównie guzy, urazy, stany zapalne i stany po udarze mózgu, hipoglikemia oraz nadczynność i niedoczynność gruczołu tarczowego. Do sytuacji i objawów zapowiadających agresję należą głośno wypowiadane groźby słowne, które są manifestowane zachowaniem. Zaliczamy tu również trzymanie przedmiotów mogących służyć wyrządzeniu szkody lub krzywdy oraz narastające pobudzenie psychoruchowe.

Cechami charakterystycznymi są: wzmożona potliwość, zaczerwienienie twarzy oraz drżenie rąk. Do działań agresywnych zazwyczaj dochodzi w wyniku działania silnych stresorów.

Zachowania agresywne w warunkach klinicznych można podzielić na związane z:

Niezależnie od przyczyny objawy są bardzo zbliżone. Po opanowaniu bezpośredniego zagrożenia konieczne jest badanie psychiatryczne, internistyczne oraz neurologiczne.

Piśmiennictwo

Kategorie ICD:


Reklama
(2)
Komentarze