Zaloguj
Reklama

Załamanie nerwowe: co to jest i jak sobie z nim radzić?

Stres w pracy
Fot. panthermedia
Stres w pracy
(4)

Załamanie nerwowe to przejściowy stan, w którym człowiek traci zdolność do prawidłowego funkcjonowania na wielu różnych płaszczyznach życia, m.in. zawodowej czy rodzinnej. Objawy załamania nerwowego zasadniczo przypominają problemy, które pojawiają się w przebiegu różnych zaburzeń psychicznych – w jego przypadku pacjent może zmagać się z obniżeniem nastroju, poczuciem lęku, ale i z napadami paniki czy z drażliwością. Jakie jednak problemy mogą stanowić przyczyny załamania nerwowego i co można zrobić w przypadku jego wystąpienia?

Reklama

Spis treści:

 1. Możliwe przyczyny załamania nerwowego
 2. Objawy załamania nerwowego
 3. Jak sobie radzić z załamaniem nerwowym?
 4. Kiedy z załamaniem nerwowym trzeba się udać do specjalisty?

Załamanie nerwowe to termin, którego nie ujrzymy w medycznych klasyfikacjach – nie widnieje on ani w ICD-10, ani w DSM-5 – za to dość często pojęcie to jest używane przez pacjentów i chociażby dlatego warto się jemu bliżej przyjrzeć. Jako załamanie nerwowe typowo traktowany jest stan, w którym człowiek – nagle i przejściowo – staje się niezdolny do codziennego funkcjonowania. Może on nie być zdolny uczęszczać do pracy, może mieć problemy z funkcjonowaniem rodzinnym czy nawet czuć się niezdolny do życia… samemu ze sobą.

Załamanie nerwowe typowo rzeczywiście jest przemijające, jednakże nie oznacza to, że jest to błahy problem – w pewnych sytuacjach istnieje ryzyko, że stan psychiczny pacjenta wcale nie wróci do normy, a za to dojdzie u niego do wystąpienia zdecydowanie poważniejszych zaburzeń psychicznych. Zacznijmy jednak od początku – co w ogóle może doprowadzić do załamania nerwowego?

Możliwe przyczyny załamania nerwowego 

Ogólnie za podstawową przyczynę załamania nerwowego uznaje się – zwłaszcza silny i działający przez długi czas – stres. Tak naprawdę stresu w życiu nie da się chyba uniknąć, każdy z nas jest przecież na niego narażony czy to w domu, w pracy, czy w jakimkolwiek innym środowisku. Stres jest szkodliwy, jednakże jeżeli jest on w jakiś sposób redukowany, to wtedy nie prowadzi zasadniczo do zagrożeń dla integralności naszej psychiki. Gorzej dzieje się jednak wtedy, kiedy stres stale się kumuluje i negatywne emocje nie ulegają rozładowaniu – w takiej sytuacji „wewnętrzna tama” może po prostu nie znieść stawianego jej naporu, psychika pacjenta może w pewien sposób „pękać” i dochodzić może właśnie do załamania nerwowego.

Sytuacji, które mogą być źródłem silnego, przewlekłego stresu i jednocześnie mogą być przyczynami załamania nerwowego wymienić można wiele.

Najczęściej jednak jako tego rodzaju zdarzenia i sytuacje wymieniane są:

 • rozstanie z wieloletnim partnerem,
 • ciągłe problemy w pracy (np. stałe narażenie na docinki współpracowników czy ciągłe niezadowolenie przełożonego z wykonywanej przez nas pracy),
 • problemy rodzinne (np. choroba któregoś z członków rodziny, problemy wychowawcze z dziećmi czy trudności w budowaniu relacji z partnerem),
 • wypalenie zawodowe,
 • zachorowanie na jakąś chorobę (do załamania nerwowego szczególnie doprowadzać mogą te choroby, które są przewlekłe i po których rozpoznaniu wymagane jest stosowanie leczenia już do końca życia),
 • problemy finansowe,
 • znaczne zmiany życiowe (np. zmiana pracodawcy po wielu latach pracy w jednej firmie, przeprowadzka do całkowicie obcego miasta).

Objawy załamania nerwowego 

Załamanie nerwowe nie ma jednej, uniwersalnej definicji, nie sposób jest też wymienić jednego wzorca objawów, który byłby charakterystyczny dla tego właśnie problemu. Tak naprawdę bowiem jak wiele różnych sytuacji może być przyczyną załamania nerwowego, tak i u ludzi, u których rozwinie się ten problem, występować mogą różnorodne kompilacje jego przejawów.

Ogólnie objawy załamania nerwowego mogą obejmować takie zjawiska, jak:

 • zaburzenia nastroju (typowo w postaci jego obniżenia, możliwe jest jednak i to, że człowiek z załamaniem nerwowym będzie drażliwy lub że będzie on miał wyjątkową tendencję do wybuchów złości czy nawet agresji),
 • poczucie lęku,
 • wewnętrzny niepokój,
 • zaburzenia snu (zwykle w postaci bezsenności),
 • tendencja do zaniedbań higienicznych,
 • spadek apetytu,
 • różnego rodzaju dolegliwości somatyczne (u pacjentów pojawiać się mogą somatyczne przejawy lęku, takie jak np. przyspieszenie czynności serca czy uczucie duszności i wzmożenie potliwości, ale inne problemy, jak np. bóle różnych części ciała),
 • niechęć do opuszczania domu (pacjent może preferować przebywanie we własnym towarzystwie zarówno w dni wolne pracy, jak i może on chcieć pozostać w domu wtedy, kiedy to powinien on być w pracy),
 • uczucie beznadziejności,
 • utrata motywacji do podejmowania jakichkolwiek czynności,
 • znaczne zaburzenia koncentracji, uwagi i pamięci.

Załamane nerwowe, fot. panthermedia

Zasadniczo objawy załamania nerwowego przypominają więc te dolegliwości, które spotykane są w przebiegu różnych psychiatrycznych jednostek – m.in. depresji czy zaburzeń lękowych – podkreślić jednak należy to, że aby można było mówić o załamaniu nerwowym, to istniejące u pacjenta odchylenia nie mogą odpowiadać kryteriom diagnostycznym jakichś zaburzeń psychicznych (w takim przypadku należałoby bowiem postawić rozpoznanie którejś z tych jednostek).

Jak sobie radzić z załamaniem nerwowym? 

Typowo załamanie nerwowe rzeczywiście jest stanem przejściowym, które po dość krótkim czasie – kiedy to poziom odczuwanego przez pacjenta stresu ulegnie zmniejszeniu – najczęściej samoistnie przemija. Nie oznacza to jednak tego, że należy czekać, aż problem przeminie. Jeżeli bowiem u kogoś dochodzi do załamania nerwowego, to oznacza to po prostu, że w jego życiu doszło do wystąpienia sytuacji, z którymi on sam nie był sobie w stanie poradzić – istnieje możliwość, że kiedy ponownie dojdzie do jakiegoś kryzysu emocjonalnego, to wtedy problem nawróci.

Ze wspomnianych wyżej powodów w razie wystąpienia załamania nerwowego najkorzystniej byłoby skorzystać z pomocy poradni psychologicznej. Pracujący w niej specjaliści będą w stanie udzielić porady, a w razie czego również i zalecić pacjentowi skorzystanie z terapii. Psycholog będzie również osobą, która w razie potrzeby będzie mogła wskazać pacjentowi konieczność odwiedzenia innych specjalistów, np. psychiatry.

Kiedy z załamaniem nerwowym trzeba się udać do specjalisty? 

Wielu ludzi doświadcza załamania nerwowego i wychodzi z niego bez udawania się do psychologa – pomagają im w tym chociażby różne ćwiczenia relaksacyjne czy wsparcie najbliższych. Czasami jednak bez pomocy specjalisty się nie obejdzie – zdarza się bowiem, że załamanie nerwowe to wstęp przed wystąpieniem jeszcze poważniejszych zaburzeń, takich jak chociażby depresja. Jeżeli więc objawy załamania nerwowego utrzymują się długo, a do tego mają one duże nasilenie – nie warto zwlekać ze skorzystaniem z pomocy specjalistów.

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze