Zaloguj
Reklama

Zalecenia dotyczące opieki nad osobą z podejrzeniem COVID-19

Pandemia
Fot. ojoimages
Pandemia
(0)

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) stworzyła i opublikowała wykaz zaleceń, do jakich należy się stosować w przypadku opieki w domowych warunkach nad osobą z podejrzeniem koronawirusa, mającą łagodne objawy COVID-19.

Reklama

Spis treści:

  1. Niezbędna konsultacja medyczna
  2. Kurs z zakresu higieny w związku z koronawirusem
  3. Najważniejsze zalecenia stworzone przez WHO

Aktualna sytuacja na świecie pokazuje, że przebieg choroby zmienia się bardzo szybko. Pacjenci, u których występuje gorączka, kaszel oraz duszności, powinny być niezwłocznie hospitalizowane. Jednak coraz więcej jest osób, u których pojawia się podejrzenie zarażeniem koronawirusem, jednak ich objawy są łagodne. Warto wówczas rozważyć opiekę domową.

Niezbędna konsultacja medyczna 

Samodzielne podejmowanie decyzji dotyczącej opieki domowej jest bardzo niebezpieczne. Dlatego bezwzględnie wymaga jest każdorazowa konsultacja medyczna. Ponadto pracownik zakładu opieki zdrowotnej osobiście powinien ocenić, czy warunki domowe poszczególnej osoby nadają się do tego, by skorzystać z opieki domowej. Ważne! Z tej formy powinny korzystać jedynie osoby z łagodnymi objawami oraz bez chorób współistniejących. Przypominamy, że na poważne powikłania najbardziej narażone są osoby o osłabionej odporności immunologicznej, u których występują choroby serca, płuc, niewydolność nerek, cukrzyca i inne.

Kurs z zakresu higieny w związku z koronawirusem 

Każdy pacjent objęty opieką domową wraz z pozostałymi domownikami powinni przejść szkolenie z zakresu codziennej higieny w kontekście uniknięcia rozprzestrzeniania się COVID-19. Kurs powinien obejmować działania związane z profilaktyką oraz zasadami opieki nad osobą z podejrzeniem koronawirusa. Na czas kwarantanny każdy, kto zamieszkuje z potencjalnie zarażonym, powinien być objęty stałym wsparciem merytorycznym oraz nadzorem epidemiologicznym.

Najważniejsze zalecenia stworzone przez WHO 

Dla bezpieczeństwa osoby z podejrzeniem koronawirusa, jak i mieszkających z nią, należy zapewnić jej miejsce w oddzielnym, dobrze wentylowanym, pokoju. Bardzo istotne jest także, żeby pomieszczania wspólne, tj, łazienka i kuchnia, również były dobrze wentylowane.

Pacjent musi być odizolowany od innych pomieszczeń, a pozostali domownicy powinni ograniczyć z nim kontakt do minimum. Jeśli istnieje taka możliwość, należy utrzymywać odległość trzech metrów.

Osobą potencjalnie zarażoną COVID-19 powinna zajmować tylko jedna, zdrowa osoba, u której nie występują choroby przewlekłe. Przez cały czas trwania kwarantanny zakazane są jakiekolwiek odwiedziny, nawet najbliższych.

Wirusy, fot. panthermedia

Konieczna jest bardzo dokładna higiena rąk. Po jakimkolwiek kontakcie z potencjalnie zarażonym, należy przez min. trzydzieści sekund myć ręce mydłem pod bieżącą, ciepłą wodą. Warto używać jednorazowych ręczników papierowych. Taka higienia powinna również obowiązywać przed i po kontakcie z żywnością.

W celu zatrzymania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 pacjent powinien nosić maskę medyczną. Dla osób, które nie mają takiej możliwości, podczas kaszlu i kichania zaleca się zakrywanie nosa i ust jednorazową chusteczką. Powinne być stosowane jednorazowo i po każdym odkaszlnięciu lub kichnięciu bezzwłocznie wyrzucone.

Osoby wyznaczone do opieki nad potencjalnie zarażonym również powinny nosić maski szczelnie zakrywające usta i nos. Masek nie należy dotykać. Ubrudzona lub mokra natychmiast powinna być wymieniona na nową. Jak ściągać maskę: poprzez zdjęcie gumek lub rozwiązanie jej. Pod żadnym pozorem nie należy dotykać jej powierzchni. Każdorazowo należy dokładnie umyć ręce.

Co najmniej raz dziennie należy dezynfekować pomieszczenia wspólne, w których mógł przebywać pacjent. Czyszczenie powinno odbywać się w dwóch etapach. W pierwszej kolejności powinno się użyć zwykłe mydło lub standardowy detergent, w drugim etapie z kolei trzeba użyć środka zawierającego 0,5 procent podchlorynu sodu. Ponadto wymiana pościeli i ubrań chorego powinna odbywać się przy użyciu rękawiczek ochronnych tak, by skażony materiał nie miał kontaktu z ciałem zdrowej osoby. Bieliznę należy prać w temperaturze min. 60 stopni z użyciem dodatkowego detergentu.

Wszystkie środki ochrony osobistej przeznaczone do jednorazowego użytku powinny być umieszczone w szczelnie zamykanym pojemniku, który powinien znajdować się w tym samym pomieszczeniu co pacjent. W następnej kolejności odpady muszą zostać zutylizowane jako odpady zakaźne.

Ważne! Powyżej wytyczne opisane przez WHO mają skalę światową i dane każdorazowo należy weryfikować na oficjalnej stronie Światowej Organizacji Zdrowia. Bezwzględnie należy się stosować do wytycznych narzuconych przez Ministerstwo Zdrowia i polski rząd.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze