Zaloguj
Reklama

Zdrowie to nie tylko brak choroby. A tym bardziej nie tylko brak objawów choroby.

Autorzy: Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST
Pomost logo
Fot. Pomost
Pomost logo
(5)

Oferta POMOSTu to dalsza droga do zdrowia kiedy uciążliwe objawy ustępują, ale pojawia się pytanie: Co dalej?

Reklama

Obecna definicja zdrowia przyjęta przez WHO jest następująca: „Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia)”.  To dlatego samo ustąpienie objawów choroby nie daje pacjentom poczucia, że już są zdrowi.

Socjolog Aaron Antonovsky przedstawił w 1979r. odmienną od wcześniejszych koncepcję  zdrowia, wg której zdrowie to kraniec kontinuum, którego drugim krańcem jest choroba.

Osoby, które zachorowały psychicznie, wychodząc ze szpitala, są niestety przeważnie jeszcze daleko od tej pozytywnej strony kontinuum.

 

Wśród czynników mogących wspomóc chorujących w przemieszczaniu się w kierunku zdrowia są z pewnością:

  • posiadanie skutecznych umiejętności społecznych (komunikacja, asertywność)
  • posiadanie sieci kontaktów społecznych wykraczających poza związki rodzinne
  • umiejętności pozwalające na usamodzielnienie i uniezależnienie się od rodziny
  • umiejętność aktywnego uczestniczenia we własnym leczeniu
  • obecność możliwości dalszego rozwoju, kształcenia, podejmowania pracy na miarę możliwości.

Wyposażeniem osoby chorej w takie umiejętności i stworzeniem dalszych możliwości rozwoju nie zajmują się szpitale ani poradnie zdrowia psychicznego. Dlatego dla tej grupy osób Stowarzyszenie POMOST stworzyło możliwość udziału w projekcie „Nie tylko leki leczą”, który ma stanowić uzupełnienie farmakologii i psychoterapii o niezbędne elementy funkcjonowania w społeczeństwie, którego celem ma być osiąganie zdrowia czyli „pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu”.

POMOST od kilkunastu lat prowadzi systematyczną rehabilitację społeczno-zawodową osób chorujących psychicznie mającą na celu wspieranie w osiągnięciu jak najlepszego stanu zdrowia. Służy temu szeroka gama zajęć terapeutycznych i wsparcia indywidualnego. Uczestnicy mają możliwość udziału  m.in.  w warsztatach kulinarnych, psychoedukacji, zajęciach dotyczących wiedzy o przyjmowanych lekach, o chorobie i możliwościach leczenia prowadzonych przez lekarza psychiatrę a także w zajęciach sportowych (w tym: piłka nożna) wspomagających zwalczanie stresu i kształcących m.in. umiejętność współpracy grupowej.

Wszystkie zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania społecznego i przygotowanie do podjęcia aktywności zawodowej. Stowarzyszenie posiada ponadto aktualne informacje o możliwościach podjęcia zatrudnienia i doskonalenia zawodowego przez osoby chorujące.

Oferta jest przystępna cenowo (25 zł./miesięcznie) dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i elastyczna czasowo – zajęcia odbywają się w tygodniu w godzinach popołudniowych. Uczestnik ma możliwość wyboru interesujących go zajęć a także dowolność w korzystaniu z poradnictwa indywidualnego psychologa, pedagoga i seksuologa. Każda osoba jest objęta Indywidualnym Planem Działania.

Chcąc dowiedzieć się więcej i/lub skorzystać z zajęć, należy umówić się telefonicznie (42 632 08 66 po godz. 15.00) lub mailowo ([email protected]) z p. mgr Anetą Szustak – pedagogiem, terapeutą środowiskowym, która przeprowadza kwalifikację do udziału w projekcie.

Zapraszamy!

Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST działa od 2000r. i jest organizacją pożytku publicznego wpisaną do rejestru KRS pod nr 0000097425. Na „POMOST” można przekazać swój 1% podatku.

Reklama
(5)
Komentarze