Zaloguj
Reklama

Czym różnią się od siebie poszczególne nurty psychoterapii?

Terapia u psychologa
Fot. Pantherstock
Terapia u psychologa
(0)
Reklama

Pacjenci, którym zalecana jest psychoterapia, zazwyczaj pytają o to, na czym opierać się będzie cały ten proces. Jednej, uniwersalnej odpowiedzi na takie pytanie zwyczajnie nie ma – nurtów psychoterapii wyróżnia się co najmniej kilka i tak naprawdę terapia prowadzona według jednego z nich może wyglądać całkowicie inaczej niż praca terapeutyczna w całkowicie innym nurcie. Różny może być również i czas trwania samej psychoterapii, jak i niezbędna częstość spotkań z terapeutą.

Psychoterapia, obok farmakoterapii, jest jedną z podstawowych metod leczenia zaburzeń psychicznych. Tutaj jednak od razu warto zwrócić uwagę na jeden aspekt – otóż zdecydowanie nie jest tak, że z psychoterapii korzystają wyłącznie te osoby, które mają rozpoznany jakiś problem z kręgu zainteresowania psychiatrii. Prawda jest bowiem taka, że z terapii może skorzystać każdy człowiek – może ona korzystnie wpływać na rozumienie własnych emocji, jak i na funkcjonowanie rodzinne oraz zawodowe.

Zrozumiałe jest to, że wtedy, gdy pacjentowi zalecana jest psychoterapia, ciekawi go to, jak takowa będzie przebiegała. Tak naprawdę terapia może przebiegać bardzo różnie – wyróżnia się wiele nurtów terapeutycznych, które odróżnia od siebie nie tylko to, jakie są założenia samej terapii, ale i to, jak długo trwa psychoterapia i jak często pacjent powinien spotykać się z terapeutą.

Nurty psychoterapii - Objawy i przebieg

Cechy charakterystyczne psychoterapii psychodynamicznej

Terapia psychodynamiczna zdecydowanie nie jest odpowiednia dla osób, które chciałyby w szybkim trybie rozwiązać swoje problemy – ogólnie jest to raczej terapia długoterminowa. W jej trakcie najistotniejsza staje się relacja pomiędzy pacjentem a terapeutą. W trakcie spotkań to pacjent decyduje, o czym będzie mówić – wydawać się to może bezcelowe, w praktyce jednak to, co dana osoba w ogóle wnosi na swoje sesje, jak najbardziej ma znaczenie. Terapeuta analizuje to, jak człowiek zachowuje się w różnych sytuacjach, stara się on również naprowadzić go na to, dlaczego w danych chwilach odczuwa takie, a nie inne emocje. Jednym z założeniem terapii psychodynamicznej jest umożliwienie pacjentowi przyjrzenia się nieświadomym dla niego wzorcom wchodzenia w relacje z innymi ludźmi – dzięki takowemu możliwe staje się to, że pacjent zacznie wchodzić w relacje oparte nie na tym, co sobie wyobraża, lecz na tym, co tak naprawdę w danym czasie odczuwa. Sesje w nurcie psychodynamicznym odbywają się zazwyczaj 1 do 2 razy w tygodniu.

Cechy charakterystyczne psychoterapii psychoanalitycznej

Terapia psychoanalityczna opiera się na koncepcjach opracowanych przez Zygmunta Freuda. Tutaj podstawowym założeniem jest zwrócenie uwagi na to, że różnymi działaniami człowieka kieruje tak naprawdę nieświadomość. W terapii psychoanalitycznej duże znaczenie ma analiza różnych luźnych myśli pacjenta, jak i snów czy marzeń, często powraca się do okresu dzieciństwa pacjenta, w którym upatruje się źródeł różnych doświadczanych przez niego w życiu dorosłym problemów. Terapia ta również jest długoterminowa, a sesje odbywają się typowo nawet i kilka razy w tygodniu.

Cechy charakterystyczne psychoterapii systemowej

Terapia systemowa zakłada, że każdy człowiek funkcjonuje w różnych systemach, takich jak np. system rodzinny czy system funkcjonujący w środowisku zawodowym. Każda należąca do danego systemu osoba wpływa na innych jego uczestników, oni z kolei wpływają na nią – istotą terapii jest analiza tych powiązań i wykrycie ewentualnych problemów z komunikacją pomiędzy poszczególnymi należącymi do systemu osobami. W przypadku terapii systemowej trudno tak naprawdę określić, jak długo ona trwa – zdarza się, że do rozwiązania problemu wystarcza kilkanaście sesji, czasami jednak cały proces terapeutyczny zajmuje nawet i kilka lat.

Cechy charakterystyczne psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Terapia poznawczo-behawioralna jest idealna dla osób, która mają do rozwiązania jakiś konkretny problem i które chciałyby jak najszybciej go rozwikłać – zazwyczaj proces terapeutyczny trwa przez kilkanaście spotkań. W jej przypadku zakłada się, że różne nieprawidłowe zachowania powstały wskutek ich nauczenia się – celem terapii jest więc po prostu nauczanie pacjenta innych, prawidłowych zachowań. Istotne jest jednak tutaj również i ujęcie poznawcze, w którym najistotniejsze jest wyeliminowanie istniejących u pacjenta błędnych przekonań.

Nurty psychoterapii - Kiedy udać się do lekarza

Jak wybrać odpowiednią dla siebie technikę psychoterapii?

Powyżej wymieniono tylko przykłady dostępnych dla pacjentów nurtów terapeutycznych – istnieje ich bowiem zdecydowanie więcej. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jaka terapia jest najlepsza – ogólnie pacjent powinien kierować się swoimi preferencjami, ale i tym, z jakim problemem chce się on zgłosić do terapeuty.

Przykładowo w leczeniu fobii pomagać może terapia poznawczo-behawioralna, w leczeniu zaś zaburzeń osobowości zdecydowanie korzystniejsza może być terapia psychodynamiczna czy terapia psychoanalityczna. Zawsze warto również sprawdzić, jak dokładnie przebiegają sesje w danym nurcie terapeutycznym – tak jak dla jednej osoby opowiadanie o snach i koncentrowanie się na pojedynczych myślach będzie satysfakcjonujące, tak już inni pacjenci zdecydowanie bardziej odnaleźć się mogą w nurcie psychodynamicznym, gdzie będą oni podejmowali regularny dialog ze swoim terapeutą.

Nurty psychoterapii - Leczenie

Czas trwania psychoterapii, jak już to podkreślono wyżej, bywa różny. W przypadku niektórych nurtów terapeutycznych cały proces może trwać tylko kilkanaście tygodni, czasami zaś psychoterapia może trwać nawet i kilka lat.

Piśmiennictwo

Bibliografia:

Psychiatria. Red.  M. Jarema, J. Rabe-Jabłońska. Warszawa 2011.
Puri B.K, Treasaden I.H.: Psychiatria. Podręcznik dla studentów. Red. wyd. polskiego J. Rybakowski, F. Rybakowski. Wrocław 2014.


Reklama
(0)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze