Zaloguj
Reklama

Kiedy mamy do czynienia z dyskryminacją?

Choroby psychiczne
Fot. ojoimages
Choroby psychiczne
(5)
Dyskryminacja
Reklama

Dyskryminacja (z języka łacińskiego: discrimino= rozróżniam) definiowana jest jako inne/ odmienne traktowanie różnych osób, które znajdują się w takiej samej lub podobnej sytuacji. Zachowanie tego typu prowadzi do naruszenia wolności, godności człowieka oraz jego podstawowych praw. Z objawami dyskryminacji można spotkać się tak naprawdę wszędzie (szkoła, praca, uczelnia, urzędy, dom). Dyskryminacja występuje od bardzo dawna.

Dyskryminacja - Objawy i przebieg

Dyskryminacja jest zjawiskiem znanym od bardzo dawna, czasy starożytności i polega na gorszym/ odmiennym traktowaniu osób, które znajdują się w bardzo podobnej sytuacji.

Dotyka ona nie tylko całe grupy społeczne ale także pojedyncze osoby. Wiąże się z poniżaniem, upokarzaniem, prześladowaniem, wyśmiewaniem, utrudnianiem funkcjonowania danej osoby lub grupy osób.


Dyskryminacja spotykana jest często w pracy, przedszkolu, szkole czy na uczelni. Bardzo często dotyczy ona warunków zatrudnienia/ nauczania, wieku, płci, religii, rasy, przekonań politycznych, wyznań, orientacji seksualnej, zatrudnienia na czas określony/ nieokreślony, poglądów, wyglądu, szkoleń czy awansowania.

Naruszanie zasad równego traktowania nie jest zgodne z prawem. Wśród przejawów dyskryminacji wymienia się m.in.:

 

 • Naruszanie godności i wolności człowieka
 • Poniżanie
 • Upokarzanie
 • Zniechęcanie do działania
 • Utrudnianie rozwoju
 • Wyśmiewanie
 • Niekorzystne formułowanie warunków współpracy, pracy oraz wynagrodzenia
 • Bezpodstawne rozwiązanie stosunku pracy
 • Pomijanie w ważnych szkoleniach, dodatkowych zajęciach itp.

Przejawów dyskryminacji drugiej osoby/-ób jest z cała pewnością o wiele więcej. Tego typu zachowanie wpływa one bardzo niekorzystnie na normalne i sprawne funkcjonowanie osoby poszkodowanej, osłabia jej efektywność w pracy, szkole, na uczelni, prowadzi do problemów zdrowotnych, emocjonalnych oraz psychicznych.


W większości przypadków osoby dyskryminowane poddają się i zmieniają miejsce pracy, szkołę bądź uczelnię, gdyż nie wytrzymują owej sytuacji psychicznie oraz emocjonalnie.


Pamiętajmy, iż każdy człowiek powinien być traktowany z godnością, szacunkiem oraz zrozumieniem.
 

Piśmiennictwo

Adres www źródła:

Bibliografia:

 1. „Neurologia kliniczna” R. Mazur, Via Medica, Gdańsk 2007, wyd. 3.
 2. „Neurologia” W. Kozubski, P.P. Liberski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, wyd. 1.
 3. „Choroby układu nerwowego” pod redakcją W. Kozubskiego i P.P. Liberskiego, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
 4. Neurologia i neurochirurgia. Kenneth W. Lindsay., Ian Bone. red.I wyd. pol. W. Kozubski. wyd. U&P Wrocław 2006.
   

Kategorie ICD:


Reklama
(5)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze