Zaloguj
Reklama

27. Europejski Kongres Psychiatrii „EPA 2019” – dofinansowanie dla psychiatrów

Lekarz
Fot. panthermedia
Lekarz
(0)

W dniach 6-9 kwietnia 2019 roku odbędzie się 27. edycja Europejskiego Kongresu Psychiatrii „EPA 2019” organizowana w Warszawie.

Reklama

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego podjął decyzję o opłaceniu opłaty konferencyjnej dla maksymalnie 25 aktywnych i młodych psychiatrów będących członkami zwyczajnymi PTP.
Osoby, które pragną skorzystać z dofinansowania, powinny nadsyłać wnioski do przewodniczącego Komisji Nagród PTP do 31 października 2018 roku.

Wniosek kandydata ubiegającego się o grant musi zawierać jego CV, potwierdzenie członkostwa zwyczajnego z datą przyjęcia do PTP, potwierdzenie bieżącego opłacania składek członkowskich, zaświadczenie o odbywaniu specjalizacji w psychiatrii bądź dokument stwierdzający przygotowywanie pracy doktorskiej i kopię zgłoszenia streszczenia wystąpienia podczas wydarzenia „EPA 2019”. Zainteresowani muszą spełnić jeszcze jeden bardzo ważny warunek: wiek starających się o dofinansowanie nie może przekraczać 40 lat.

W przypadku, gdy streszczenie wystąpienia będzie dotyczyć kilku autorów, tylko jednemu może zostać przyznana dopłata, przy tym powinien on być osobą prezentującą konspekt prelekcji.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:

http://psychiatria.org.pl/aktualnosci,tekst,332,dofinansowanie_udzialu_dla_mlodych_psychiatrow_w_27_europejskim_kongresie_psychiatrii_epa_2019_w_warszawie

 

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze