Zaloguj
Reklama

ADHD a IQ – czego o tej zależności dowiedzieli się uczeni?

Bunt dziecka
Fot. panthermedia
Bunt dziecka
(3)

O związku pomiędzy ADHD a ilorazem inteligencji (IQ) krąży wiele różnych opinii – jedni ludzie są zdania, że z ADHD powiązane jest niskie IQ, inni z kolei specjaliści przekonują, że pacjenci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej mogą mieć raczej wyższe IQ niż ich rówieśnicy, którzy nie zmagają się z tym zaburzeniem. Kto ma więc rację – czy rzeczywiście istnieje jakaś zależność pomiędzy ADHD i IQ?

Reklama

O zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, czyli o ADHD, wiadomo wiele. Znane jest to, że problem ten związany bywa z nadmierną impulsywnością, z tym, że obarczonym nim dzieciom ciężko jest się skoncentrować czy z tym, że mali pacjenci z ADHD dosłownie nie są w stanie usiedzieć w miejscu przez nawet kilka tylko minut. Dużą uwagę zwraca się jednak również i na rozmaite inne niż objawy ADHD związane z tym zaburzeniem aspekty – jednym z takowych jest iloraz inteligencji pacjentów, którzy cierpią na zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.

Dzieci, które mają ADHD, dość często mają trudności ze skupieniem się i wykonywaniem powierzonych im zadań do końca – w związku z tym nierzadko osiągają one gorsze od swoich rówieśników efekty w nauce. Czasami uznaje się, że gorsze od innych stopnie pacjenci z ADHD mogą mieć przez to, iż powiązane z zaburzeniem może być obniżeniem IQ. Z drugiej jednak strony zdarzają się pacjenci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, którzy potrafią wyjątkowo dobrze – lepiej od swoich rówieśników – skupiać uwagę na tych czynnościach, które po prostu lubią oni wykonywać. Takową może być nauka i wtedy średnia ocen pacjenta może plasować się w czołówce średnich w szkolnej klasie. Z tego powodu część specjalistów przejawia pogląd, że z ADHD może być powiązany zwiększony iloraz inteligencji.

Jak jest naprawdę i kto ma rację? Otóż tak naprawdę najprawdopodobniej racji nie ma… nikt. Przeprowadzone zostało już niejedno badanie, w którym ostatecznie okazywało się, że związku pomiędzy IQ a ADHD zwyczajnie nie ma i zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi miewają pacjenci zarówno z wysokim, jak i z przeciętnym oraz niskim ilorazem inteligencji.

Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze