Zaloguj
Reklama

Arteterapia - studium dwusemestralne 2004/2005

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Arteterapia - studium dwusemestralne 2004/2005
Fot. shutterstock
(0)

Zbliża się inauguracja szóstej edycji studium arteterapii, organizowanej przez Polski Instytut Ericksonowski, we współpracy z Polskim Komitetem Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę i Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach.
Program studium przygotowali: Agnieszka Gmitrowicz (specjalista psychiatra, II Klinika Psychiatryczna AM w Łodzi), Wiesław Karolak (artysta plastyk, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi), Krzysztof Klajs (specjalista psycholog kliniczny, P.I.E w Łodzi) i Danuta Rogowska (psychoterapeutka, Ośrodek Leczenia Nerwic AM w Łodzi).
 

Reklama

Program studium:

październik 2004; Katowice
a) Prof. Eugeniusz Józefowski
"Książka artystyczna" - biblioterapia.
b) Krzysztof Klajs
"Kontrakt, granice, zasady etyczne relacji terapeuta - pacjent".
"Kontakt między pomagającym i pacjentem"

październik 2004; Jeziorowice
a) Maria Marquardt, Małgorzata Skubacz
Trening interpersonalny (5 dni)

listopad 2004; Katowice
a) Danuta Rogowska
"Życie jest tańcem" - warsztat z choreoterapii, tańce, ćwiczenia związane z ekspresją ciała, koordynacją, pobudzająco-hamujące i relaksacyjne, wykorzystanie ich w leczeniu zaburzeń emocjonalnych dzieci i dorosłych.
Wykład - poszukiwanie swobody, radości i wolności w ciele, tańce i ćwiczenia pantomimiczne, zabawy muzyczno-ruchowe.
b) Krzysztof Klajs
"Dynamika małej grupy" - fazy rozwojowe, elementy tworzące grupę.
"Przeniesienie i przeciwprzeniesienie" - dlaczego pomagam.

grudzień 2004; Katowice
a) "Biografia" - praca z własnym życiorysem, zdjęciami, listami, wspomnieniami, opowiadaniami.
b) Dr Agnieszka Gmitrowicz
"Współczesne tendencje w psychiatrii" - pojęcie normy, specyfika okresu dojrzewania, odrębności rozwojowe, uwarunkowania zaburzeń psychicznych: egzo-, psycho-, endogenne (w tym socjogeneza schizofrenii, rola komunikacji), wielopłaszczyznowe podejście do zaburzeń psychicznych.
"Rozpoznawanie poszczególnych objawów psychopatologicznych i różnych aspektów osobowości (w tym tzw. organicznych)"

styczeń 2005; Katowice
a) Prof. Wiesław Karolak
"SZTUKA komunikowania się" - język werbalny i język wizualny; język formy, przestrzeni, czasu, język ciała, gestu, ruchu; zrozumieć siebie i innych.
"Strojenie zmysłów" - praca ze zmysłami: wzrokiem, słuchem, dotykiem, smakiem, język werbalny i wizualny - doświadczanie różnych języków i ich zamiana.
b) Dr Agnieszka Gmitrowicz
"Lęk i jego następstwa" (formy lęku, somatyzacja lęku, postępowanie przeciwlękowe).
"Depresje" (depresyjne zubożenie ekspresji)

luty 2005; Katowice
a) Prof. Wiesław Karolak
"Mój PORTRET", "Mój portret psychologiczny" - "Taki jestem", "Taki chciałbym być".
"SZTUKA kolorowego widzenia", kolor w ujęciu fizycznym i chemicznym, kolor jako zjawisko fizyczne i mentalne, moc-energie koloru, energie subtelne

marzec 2005; Katowice
a) Prof. Wiesław Karolak
"SZTUKA odkrywania uczuć", "SZTUKA samokontroli", emocje - dawkowanie emocji, samokontrola emocjonalna, ekspresja, autoekspresja
"SZTUKA interaktywna", prowokacje (artystyczne), zaproszenie do działań, tworzenie sytuacji, w której odbiorca wchodzi w bezpośredni kontakt z reagującym na naszą obecność obiektem
b) Dr Agnieszka Gmitrowicz
"Stany nagłe w psychiatrii" (zachowania agresywne, impulsywne, samobójcze - zarys metod postępowania)
"Ekspresja w schizofrenii" (rozszczepienie i jego przejawy, wpływ poziomu wyrażania emocji)

kwiecień 2005; Katowice
a) Jacek Ostaszewski, PWST w Krakowie.
"Droga dźwięku"

maj 2005; Katowice
a) Danuta Rogowska
"Muzyki szukaj w sobie" - warsztat muzykoterapii - muzyka jako inspiracja do przeżycia i wglądu w siebie, tło działań integrujących i interpersonalnych, akt twórczy przy udziale instrumentów i głosu.
Wykład, portret muzyczny (własny i zbiorowy).
b) Dr Agnieszka Gmitrowicz
"Współczesne metody leczenia zaburzeń psychicznych".
"Rehabilitacja psychiatryczna ze szczególnym uwzględnieniem arteterapii i psychoedukacji"

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które: ukończyły studia wyższe uczelni artystycznych, lub studia medyczne, pielęgniarskie, psychologiczne lub pedagogiczne, są zainteresowane rehabilitacją osób z zaburzeniami psychicznymi, studenci i osoby częściowo spełniające powyższe warunki, proszone są o wcześniejszy kontakt z organizatorami

Program został zaakceptowany przez Oddział Łódzki Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Zajęcia trwają dwa semestry, odbywają się w soboty i niedziele, w Katowicach. W trakcie trwania studium odbędzie się trening interpersonalny. Opłata nie obejmuje wyżywienia, zakwaterowania i kosztów dojazdu. Każde spotkanie składa się z części warsztatowej (6 godzin, w tym 1 godzina wykładu na temat związany z warsztatem) oraz dwóch godzin wykładów z psychiatrii lub psychologii klinicznej.

Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne i zaświadczenia o ukończeniu studium.
Całkowity koszt szkolenia: 2890PLN.

Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Wpisanie na listę uczestników następuje po przysłaniu zgłoszenia i minimum 1/3 wpłaty. Pozostałe dwie części płatne do 30 października 2004 (1/3 wpłaty) i 28 lutego 2005 (1/3 wpłaty).

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Polski Instytut Ericksonowski

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze