Zaloguj
Reklama

Biologiczne ślady zaniedbania w dzieciństwie

Biologiczne ślady zaniedbania w dzieciństwie
Fot. medforum
(5)

Poważne zaniedbanie i izolacja społeczna w dzieciństwie mogą wpływać na funkcje neurobiologiczne dzieci, które potencjalnie wpływają na zachowania emocjonalne.

Reklama

Niedobór odpowiedniej opieki w dzieciństwie może zaburzyć aktywność wazopresyny i oksytocyny, odgrywających istotną rolę w zdolności do formowania zdrowych więzi społecznych i bliskości emocjonalnej. Zjawiska te dotyczą między innymi dzieci wychowywanych w sierocińcach, gdzie często brak kontaktu fizycznego i emocjonalnego ważnego dla prawidłowego rozwoju społecznego. Badania nad dziećmi adoptowanymi, wychowywanymi przez kilka pierwszych lat życia w sierocińcu, wykazały że mają one niższy poziom wazopresyny i oksytocyny, w porównaniu z grupą kontrolną. Zaobserwowano również wzrost oksytocyny w miarę doświadczania kontaktów społecznych w rodzinach adopcyjnych. Prezentowane badania wskazują na istnienie związku między zaniedbaniem we wczesnych okresach życia i trudnościami społecznymi, a funkcjonowaniem neurobiologicznym.

Piśmiennictwo

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze