Zaloguj
Reklama

Bulimia – molestowanie seksualne w wywiadzie a stan kliniczny pacjentów.

Bulimia – molestowanie seksualne w wywiadzie a stan kliniczny pacjentów.
Fot. medforum
(0)

Wykazano rozbieżność w wynikach badań opisujących zależność pomiędzy molestowaniem seksualnym a bulimią(BN).

Reklama

Autorzy usiłowali określić wpływ molestowania seksualnego w wywiadzie na stan kliniczny grupy pacjentów z rozpoznaną bulimią wg. kryteriów DSM-IV. Uzyskano wyniki sugerujące, że nadużycie seksualne w wywiadzie może być powiązane ze zwiększoną niespecyficzną podatnością na zaburzenia psychiczne, lecz nie wpływa na nasilenie objawów u pacjentów z bulimią.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Actas Esp Psiquiatr. 2005 May-Jun;33(3):135-40

Reklama
(0)
Komentarze