Zaloguj
Reklama

CBOS: Stosunek do członkostwa Polski w UE po rozszerzeniu tej organizacji

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
CBOS: Stosunek do członkostwa Polski w UE po rozszerzeniu tej organizacji
Fot. Shutterstock
(5)

Rozszerzenie Unii Europejskiej przyczyniło się do poprawy nastrojów Polaków i do wzrostu poparcia dla członkostwa Polski w tej organizacji. Przystąpienie do Unii Europejskiej popiera obecnie 71% ankietowanych, o 7 punktów więcej niż przed miesiącem. Do przeciwników integracji zalicza się 20% badanych, o 9 punktów mniej niż w kwietniu.

W ciągu ostatniego miesiąca zmieniła się hierarchia uczuć towarzyszących przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W kwietniu zbliżające się rozszerzenie tej organizacji częściej budziło uczucia negatywne niż pozytywne. Obecnie wyraźnie więcej niż przed miesiącem jest nadziei, radości i dumy, mniej zaś – obaw, przerażenia, smutku i rozgoryczenia. Wejście Polski do Unii Europejskiej Polacy przyjęli przede wszystkim z nadzieją (65%), obawą (51%) i zaciekawieniem (47%). Łącznie więcej osób doświadczyło emocji pozytywnych (69%) niż negatywnych (55%).

Podobnie jak w maju 1999 roku, największą akceptację uzyskuje integracja gospodarcza – popiera ją prawie trzy czwarte Polaków (71%). Ponad połowa badanych (52%) aprobuje także zjednoczenie Polski z Unią na poziomie struktur politycznych. Niewiele mniej osób (49%) uważa, że wspólnota powinna obejmować wartości i cele życiowe ludzi. Utrzymuje się opinia, że nasz kraj powinien zachować odrębność w sferze kultury i obyczajów. Integrację w wymiarze kulturowym popiera niespełna co czwarty ankietowany (24%).

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • CBOS

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze