Zaloguj
Reklama

Dokąd zmierzamy? Wywiad z Jeni Bremner Dyrektorem European Health Management Association (EHMA)

Współautorzy: dr Sławomir Murawiec
European Health Management Association EHMA
Fot. ehma.org
European Health Management Association EHMA
(5)

W dniach 05-06.11.2012 odbyła się w Warszawie Konferencja Szkoleniowa: Aktualne postępy w organizacji systemu psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Polska – analizy i rozwiązania. Konferencja jest połączoną inicjatywą European Health Management Association (EHMA), European Network of Health Care Organizations (ASCLEPIOS), Maudsley International, Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP oraz Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia. Przed konferencja przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, dr Sławomir Murawiec rozmawia z Jenni Bremner Dyrektorem European Health Management Association (EHMA).

Reklama

Sławomir Murawiec: Chciałbym móc wprowadzić osoby zainteresowane w to, czym zajmuje się EHMA i o czym będziemy mówili w trakcie Konferencji. Może więc zacznijmy od tego, jakie są obecnie trendy rozwoju opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego w Europie? 

Jeni Bremner (Dyrektor EHMA): Systemy opieki nad zdrowiem psychicznym i ich organizacja rozwijają się w różnych kierunkach i z różnymi szybkościami w Europie. Generalnie, Kraje Członkowskie poszukują sposobu odejścia od opieki szpitalnej (inpatient care) w kierunku modeli opieki opartej na środowisku (community based care models). W tym samym czasie podejmowane są ciągle wysiłki na rzecz walki ze stygmatyzowaniem użytkowników systemu, oraz, pod presją aktualnie zachodzących cięć budżetowych w większości Krajów Członkowskich argumentowanie na rzecz tego, dlaczego zdrowie psychiczne jest ważne z perspektywy ekonomicznej i powinno się w nie inwestować.
 

SM.: Czy są jakieś rozwiązania które okazały się skuteczne. Jakie błędy popełniono?

Jeni Bremner: European Health Management Association (EHMA) zainicjowała działanie European Health Management Systems Network aby stale prowadzić dyskusję na temat obecnych trendów i dróg rozwoju w odniesieniu do systemów i organizacji ochrony zdrowia psychicznego. Członkowie Sieci (Network) mają zapewnione forum omawiania tych rozwiązań które się sprawdziły, aspektów sytuacji dla których rozwiązań poszukują i wyzwań, które napotykają. Generalnie, przyszłość wydaje się należeć do opieki opartej na środowisku, ponieważ jest ona w stanie ześrodkować się na pacjencie, być bardziej dostępna, bardziej efektywna i daje większą satysfakcję swoim pracownikom. Jedną z głównych lekcji jaka wyłania się z pracy Sieci oraz szerszego piśmiennictwa mówi nam, że zmiana z systemu opartego na opiece szpitalnej w kierunku systemu opartego na opiece w środowisku pacjenta stanowi poważne wyzwanie. Pracownicy systemów opieki społecznej i ochrony zdrowia potrzebują odpowiednich umiejętności, podczas gdy opieka środowiskowa nie rozwija się sama po prostu po zamknięciu jednostek szpitalnych. Istnieją także obawy dotyczące wydolności systemów opieki opartej na środowisku w sytuacji, gdy stają się dostępne dla większych grup potrzebujących ich osób. Pod presją ograniczeń finansowania powinniśmy ostrzegać przed niebezpieczeństwem, aby nie działo się to kosztem najbardziej potrzebujących.

 

S.M: Jaki jest więc kierunek ewolucji systemów ochrony zdrowia psychicznego?
Jeni Bremner: Trudno jest wskazać w którym kierunku ewoluują systemy, ponieważ Kraje Członkowskie rozwijają swoje systemy ochrony zdrowia w swój własny sposób i w odpowiedzi na własne potrzeby. Mamy nadzieję dostrzec, że opieka oparta o środowisko będzie się nadal rozwijała w Krajach Członkowskich i że jednostki ochrony zdrowia psychicznego będą ściśle zintegrowane z jednostkami opieki społecznej, by sprawić, żeby cały system był bardziej skoncentrowany na użytkownikach. Ale integrowanie opieki jest łatwiejsze na papierze niż w praktyce. Należy także zwrócić uwagę, że nie tylko ciecia budżetu i pomiary użyteczności mogą mieć negatywny efekt dla zapewniania opieki, ale także nastawienia i brak zdolności do współpracy różnych grup uczestników systemu.

S.M.: Czy są jakieś sposoby aby nie popełniać zbyt wielu błędów przy reformowaniu systemu ochrony zdrowia psychicznego?
Jeni Bremner: To, co chcemy osiągnąć poprzez skupienie różnych Krajów Członkowskich w naszej Sieci to nie tylko wspieranie tych Krajów, które są “z tyłu” - aby „dogoniły”. Razem z ekspertami z krajów zachodnich próbujemy zidentyfikować „skróty”, które pozwoliłyby niektórym krajom przeprowadzać zmiany systemowe bez „niezbędnych” pomyłek. To pozwoliłoby na prowadzenie mniej kosztownej zmiany systemu, co z kolej redukowałoby koszty ponoszone przez użytkowników korzystających z opieki zdrowotnej.

 

S.M.: Czy są jakieś typowe problemy okresu transformacji?
Jeni Bremner: Trzeba zrozumieć, że instytucjonalne rozwiązania ( formalne i nieformalne zasady które kształtują systemy i interakcje wewnątrz tych systemów) różnią się w każdym z Krajów Członkowskich i w każdym systemie ochrony zdrowia. Chociaż zmienienie pewnych aspektów formalnych lub strukturalnych jest łatwe - instytucjonalne rozwiązania musza zmieniać się równolegle, ponieważ w przeciwnym wypadku istnieć może ryzyko, że struktury są owszem zmienione,ale osoby działające w systemie, blokują rozwój i implementację tych zmian. Zmiany w tych rozwiązaniach instytucjonalnych w wysokim stopniu zależą od specyficznego kontekstu i nie ma przewodników mówiących jak ich dokonać. Ważna jest identyfikacja „agentów zmian”, przywództwa oraz wyróżniających się zmian w polityce („krytyczne złącza”) - tego: kto jest w stanie być liderem zmian w specyficznym kontekście?
Dodatkowo. pewne zmiany po prostu wymagają czasu, tak jak na przykład wyposażenie pracowników ochrony zdrowia psychicznego w odpowiednie i różnorodne umiejętności oraz stworzenie odpowiedniej infrastruktury. Zmierzanie w kierunku systemy opartego na pomocy w środowisku, ma tak jak i inne zmiany systemowe swoje problemy, które powinny być wzięte pod uwagę. Jednym z podstawowych wyzwań w tych przypadkach jest nie pozwolenie na pewne „odruchy” w kierunku przełączenia się na dotychczasową (poprzedzającą zmiany) sytuacje.

SM.: A jaka jest rola lokalnych społeczności, lokalnych uwarunkowań zmian?
Jeni Bremner: Osoby zaangażowane w system (decydenci) na poziomie lokalnym grają najdonioślejszą rolę- bez nich żadna zmiana się nie odbędzie. Politycy i administratorzy powinni porozumieć się co do kierunku zmian w przyszłości i aktywnie wspierać implementację nowych systemów i struktur poprzez wsparcie legislacyjne, niezbędne środki finansowe i polityczne wsparcie dla opieki nad zdrowiem psychicznym opartej na środowisku. I znowu, musimy pokazać im, dlaczego jest to droga postępu dla użytkowników systemu, dlaczego jest to lepsze dla lokalnych społeczności, dlaczego z punktów widzenia finansowego i ekonomicznego są to właściwe rzeczy, które należy zrobić – ponieważ ich wsparcie ma znaczenie podstawowe.

 

S.M: Czy na koniec mogłabyś powiedzieć coś na temat EHMA? Co to jest EHMA i jak mogłaby nam pomóc w naszych polskich warunkach?
Jeni Bremner: The European Health Management Association (EHMA) spełnia rolę sieci osób i platformy wymiany wiedzy i praktycznych doświadczeń, dla ekspertów i praktyków, zarówno w odniesieniu do tego jak systemy i jednostki organizacji ochrony zdrowia mogłyby wyglądać i jak i tego, jak to osiągnąć. Siła EHMA-y jest ograniczona, jednak jesteśmy żywo zainteresowani wspieraniem tych, którzy życzą jak najlepiej swoim pacjentom i użytkownikom usług - poprzez dzielenie się tą siecią i ułatwianie wymiany ekspertyz . Z tego powodu EHMA w porozumieniu z ASCLEPIOS i Maudsley International inicjuje tą konferencję. Uzupełniamy się wzajemnie jeśli chodzi o nasze siły, i wszyscy wierzymy że potrafimy dokonać „umocnienia” lokalnych decydentów i wesprzeć ich w podejmowaniu właściwych działań.
 

S.M. Dziękuję za rozmowę.
 

 

Zapoznaj się z zaproszeniem na konferencję [TUTAJ]

Reklama
(5)
Komentarze