Zaloguj
Reklama

Fenactil wyłączony ze sprzedaży!

Apteka
Fot. Pantherstock
Apteka
(0)

Popularny lek o szerokim spektrum działania, którego substancję czynną stanowi chloropromazyna, stosowany jest w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak schizofrenia czy stany maniakalne, a także stanów lękowych, nagłych bądź niebezpiecznych zachowań impulsywnych, a nawet nudności i wymiotów oraz czkawki, której leczenie innymi sposobami nie przynosi zamierzonych rezultatów. Farmaceutyk wydawany jest wyłącznie na receptę.

Reklama

Wraz z dniem 6.09.2018 została wycofana z obrotu jedna seria tego preparatu w związku z wpłynięciem do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego decyzji własnej podmiotu odpowiedzialnego, którym są Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., jakoby produkt nie spełniał wymogów jakościowych. W uzasadnieniu przedłożonym przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego można przeczytać, że Fenactil uzyskał wynik poza specyfikacją dla parametru związanego z zawartością substancji pomocniczej, którą jest wodosiarczyn sodu, w próbie stabilnościowej i archiwalnej oraz dla parametru dotyczącego zabarwienia płynu w próbie stabilnościowej.

W związku z ustaleniem, że preparat leczniczy nie odpowiada obowiązującym wymaganiom jakościowym, decyzja o wycofaniu go z rynku otrzymała status natychmiastowego podjęcia należytych działań przez podmiot odpowiedzialny.

Oto wadliwa seria produktu Fenactil (Chlorpromazini hydrochloridum), 5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań:

  • seria: 01BA1017, data ważności: 10.2019

 

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze