Zaloguj
Reklama

IT Medica 2007

Autorzy: Paweł Sikora,
tel. bezpośredni: 501 531 948, tel. (32) 328 54 01,
e-mail: [email protected]
IT Medica 2007
Fot. shutterstock
(0)

Gorączki póki co nie leczymy antywirusem, a co najwyżej antybiotykiem, ale związki służby zdrowia i informatyki nie są już wcale aż tak odległe... 7 lutego 2007 r. w Katowicach - przy znaczącym wsparciu śląskiego środowiska medycznego i informatycznego - odbędzie się regionalna konferencja "IT Medica 2007 - informatyzacja w służbie zdrowia".

Reklama

Konferencja poświęcona będzie prezentacji systemowych rozwiązań informatycznych dla branży medycznej. "IT Medica 2007" ma charakter edukacyjno-popularyzatorski i adresowana jest bezpośrednio do menedżerów placówek służby zdrowia. Organizatorzy liczą na udział ponad 200 uczestników. Honorowy patronat nad konferencją sprawuje Minister Zdrowia Zbigniew Religa, Marszałek Województwa Śląskiego Janusz Moszyński, Rektor Politechniki Śląskiej Wojciech Zieliński oraz prof. Ryszard Tadeusiewicz, Przewodniczący Międzywydziałowej Komisji Nauk Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności.

Program wydarzenia obejmie sesję wykładową oraz szereg tematycznych sesji panelowych. Zaprezentowane zostaną kluczowe aspekty funkcjonowania i główne kierunki rozwoju systemów informatycznych dedykowanych służbie zdrowia. Uczestnicy konferencji poznają najnowsze rozwiązania - zarówno te wspierające ekonomizację i rozwój konkurencyjności placówek medycznych, jak i te wymagane przez przepisy prawa (m.in. procedury i zabezpieczania służące ochronie danych osobowych). - Zadbaliśmy o bogaty materiał instruktażowy: przykłady wdrożeń systemów informatycznych, prezentację źródeł oraz narzędzi finansowania - podkreśla Paweł Sikora, rzecznik konferencji. - Spodziewamy się, że konferencja "IT Medica 2007" wpłynie na poprawę konkurencyjności śląskich placówek medycznych.

Konferencja "IT Medica 2007" odbędzie się 7 lutego 2007 r. w siedzibie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Jordana 18 w godzinach od 9.30 do 18.00. Jej organizatorem jest Marketing Maestry sp. z o.o. w partnerstwie ze Śląskim Towarzystwem Marketingowym, Polskim Towarzystwem Informatycznym i Polskim Stowarzyszeniem Public Relations.

Konferencja w skrócie:
- konferencja adresowana do lekarzy, menedżerów średniego i wyższego szczebla reprezentujących publiczne i niepubliczne placówki opieki zdrowotnej z obszaru Śląska oraz Polski południowej,
- impreza o charakterze komercyjnym... a nie tylko naukowo-poznawczym. Firmy-dostawcy rozwiązań zajmą tu eksponowane miejsce. Taki profil konferencji związany jest zarówno z formułą finansowania przedsięwzięcia, jak i jego skalą i sposobem przygotowania prezentacji, ekspozycji oraz innych wystąpień,
- konferencja prowadzona w kilku równoległych panelach tematycznych: przegląd kluczowych rozwiązań informatycznych stosowanych w branży medycznej i właściwych poszczególnym specjalizacjom,
- prezentacja najnowszych rozwiązań wspierających ekonomizację i rozwój konkurencyjności placówek medycznych, a także tych wymaganych przez przepisy prawa (m.in. procedury i zabezpieczania służące ochronie danych osobowych),
- instruktaż w zakresie procedur i finansowania wdrożeń systemów informatycznych,
- konferencja stanowi wstęp do prac nad "Raportem o stanie informatyzacji służby zdrowia w województwie śląskim".

Zakres tematyczny:
- Systemy obiegu informacji i informatyzacja ZOZ (temat podstawowy)
- IT w diagnostyce i radiologii (temat podstawowy)
- Zarządzanie jakością w opiece zdrowotnej
- BI i controlling w opiece zdrowotnej
- Public Relations w zakładach opieki zdrowotnej
- Fundusze europejskie dla opieki zdrowotnej

Skala oraz zasięg konferencji "IT Medica 2007":
- Zasięg terytorialny: woj. śląskie, województwa sąsiadujące,
- Liczba uczestników – 150-250 osób (lekarzy radiologów, menedżerów OZ).
- W zasięgu oddziaływania konferencji znajduje się ok. 15 000 podmiotów działających w branży opieki zdrowotnej.
- W zasięgu akcji promocyjnej (telemarketing, mailing, e-mailing, public relations) znajduje się ok. 15 000 podmiotów.

Funkcję rzecznika konferencji pełni: Paweł Sikora, tel. bezpośredni: 501 531 948 , tel. (32) 328 54 01 , e-mail: [email protected] Oficjalna strona internetowa projektu mieści się pod adresem: http://www.it-medica.silesia.pl

Piśmiennictwo

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze