Zaloguj
Reklama

KAZUISTYKA W PSYCHIATRII VIII

Autorzy: Szpital „Centrum Psychiatrii” w Katowicach
Praca w zespole
Fot. Panthermedia
Praca w zespole
(0)

„Kazuistyka w Psychiatrii” to formuła konferencji sprawdzona od kilkunastu lat. Na jej treść tradycyjnie składają się prace kazuistyczne nadsyłane przez psychiatrów i psychologów klinicznych z całej Polski.

Reklama

Pojawiają się w nich trudności diagnostyczne, terapeutyczne, ale też zadziwienia i fascynacje praktykujących klinicystów. Przedstawienie ich szerszemu gremium jest okazją do podzielenia się swoim doświadczeniem, ale też konfrontacji własnych koncepcji z poglądami innych. Jakość naszej konferencji zależeć będzie, jak zwykle, od poziomu zgłaszanych prac, a atmosfera obrad od zaangażowania uczestników.
Zapraszamy do zgłaszania kazuistycznych obserwacji klinicznych związanych z diagnozą, leczeniem farmakologicznym i psychoterapią, dotyczących zarówno dorosłych jak dzieci i młodzieży.
 

Komitet Naukowy:
Prof. Jacek Wiórka (przewodniczący)
Prof. Janusz Heitzman, doc. Małgorzata Janas-Kozik, prof. Irena Krupka - Matuszczyk, doc. Piotr Gorczyca, prof. Janusz Perzyński, dr Robert Pudlo, prof. Małgorzata Rzewuska
 

Komitet Organizacyjny:
Anna Gąsiorek – Pakosz (przewodnicząca)
Krzysztof Czuma (honorowy przewodniczący)
Beata Galoch-Wilczek, Krzysztof Kotrys, Małgorzata Pudlo
Maciej Matuszczyk (obsługa informatyczna)
 

Adres komitetu Organizacyjnego:
Szpital „Centrum Psychiatrii”
40-340 Katowice ul. Korczaka 27
Tel. 32 6038479, 32 603 8536, fax. 326038552
 

Miejsce Konferencji:
Hotel „Orle Gniazdo” 43-370 Szczyrk ul. Wzrosowa 28A,
 

Informacje o konferencji dostępne będą na stronach internetowych:
www.kazuistyka.pl
www.psychiatria.pl
 

Streszczenia zgłoszonych prac prosimy przesyłać:
Drogą elektroniczną (preferowane): [email protected]
lub drogą pocztową na adres komitetu organizacyjnego
do dnia 30 sierpnia 2011 r
 

Opłata konferencyjna obejmująca udział w konferencji, posiłki, imprezy towarzyszące, bez opłaty hotelowej:
550 zł do 15 lipca 2011
650 zł po tym terminie
Kartę zgłoszenia lub jej kopię wraz z kopią dowodu wpłaty proszę przesłać na adres Komitetu Organizacyjnego do dnia 15 lipca 2011 r

Nr konta:
Śląskie Stowarzyszenie "Ad Vitam Dignam" Bank Śląski S.A. 
VII Oddział w Katowicach 
20 1050 1214 1000 0007 0001 8096

Reklama
(0)
Komentarze