Zaloguj
Reklama

Leczenie powtarzania werbalnego u chorych na chorobę Alzheimera

Leczenie powtarzania werbalnego  u chorych na chorobę Alzheimera
Fot. Pantherstock
(5)

Nowe badania wykazują, że leczenie galantaminą - lekiem na chorobę Alzheimera - redukuje werbalne powtarzanie  u cierpiących na tę chorobę.

Reklama

"Werbalne powtarzanie jest powszechne w chorobie Alzheimera, klinicznie ważne i łatwe w identyfikacji" - podaje w czasopiśmie "Neurology" dr Kenneth Rockwood z współpracownikami z Dalhousie University w Halifax w Nowej Szkocji w Kanadzie. Ten zespół poprzednio stwierdził, że inne lekarstwo na chorobę Alzheimera często poprawiał werbalne powtarzanie, razem z innymi aspektami tej choroby. Skłoniło to ich do przyjrzenia się danymz czteromiesięcznych badań klinicznych galantaminy i nieaktywnego placebo przy udziale 130 pacjentów z łagodną do umiarkowaną chorobą Alzheimera. Po 4 miesiącach, u 58 % pacjentów leczonych galantaminą i 24 % leczonych placebo stwierdzono spadek werbalnego powtarzania. Redukcja werbalnego powtarzania była ponadto skorelowana z miarami klinicznymi. "Chociaż nieadekwatne samo przez się jako ocena odpowiedzi na leczenie, śledzenie zmian w werbalnym powtarzaniu u pacjentów, u których jest to zidentyfikowane jako problem, oferuje dogodny sposób rozpoczęcia dyskusji o leczeniu i przekonywujący przykład dla pacjentów i ich rodzin dotyczący rodzaju korzyści, które leczenie galantaminą może oferować niektórym pacjentom ze średnią do umiarkowanej choroby Alzheimera", konkluduje zespół Rockwooda.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • lek Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Neurology

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze