Zaloguj
Reklama

MasterCard w Koalicji Finansowej Przeciwko Pornografii Dziecięcej

MasterCard w Koalicji Finansowej Przeciwko Pornografii Dziecięcej
Fot. Shutterstock
(0)

Działalność Koalicji, prowadzona we współpracy z członkami rządów i agencjami ochrony prawa na całym świecie, koordynowana przez NCMEC i ICMEC, jest pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem na skalę światową, mającym na celu ustalenie i wyeliminowanie finansowych źródeł pornografii dziecięcej.

Reklama

Koalicja przyjęła czteropunktową strategię zwalczania pornografii dziecięcej, której podstawą jest wymiana informacji o nielegalnych działaniach oraz stworzenie scentralizowanego systemu pozwalającego na aktywne wyszukiwanie i śledzenie przypadków pornografii dziecięcej oraz informowanie o nich. Dodatkowo, Koalicja stawia sobie za cel zaangażowanie przywódców światowych w globalne działania służące eliminowaniu pornografii dziecięcej.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Kidprotect.pl

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze