Zaloguj
Reklama

Międzynarodowe Sympozjum „COFI”

Konferencja
Fot. shutterstock
Konferencja
(0)

W dniach 9-10 maja 2018 roku w Warszawie odbędzie się Międzynarodowe Sympozjum Naukowe poświęcone wynikom projektu badawczego „COFI” – Porównanie ram programowych, struktury efektywności kosztowej funkcjonalnych i zintegrowanych systemów opieki psychiatrycznej. Organizacją przedsięwzięcia zajmuje się Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Reklama

Główną ideą wydarzenia jest upowszechnienie wyników międzynarodowego projektu: https://www.qmul.ac.uk/socialpsych/research/ongoing/cofi/.

Podczas sympozjum zostaną przedstawione wyniki badań oraz dzieje reform psychiatrycznych w Belgii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i Polsce. Zostanie również podjęta dyskusja dotycząca perspektyw wdrażania polskiej reformy z uwzględnieniem doświadczeń innych krajów.

Prelekcje w czasie trwania wydarzenia będą wygłaszane w języku polskim i angielskim z zapewnieniem tłumaczenia symultanicznego. Swoje wystąpienia zadeklarowali uczeni z Włoch, Niemiec, Polski i Belgii.
W przedsięwzięciu weźmie udział 150 osób, a o zakwalifikowaniu do udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Organizator zapewnia na czas trwania sympozjum nocleg oraz wyżywienie w formie dań obiadowych.

Klikając w poniższe linki, można pobrać kartę rejestracyjną oraz zapoznać się ze wstępnym programem sympozjum:

Reklama
(0)
Komentarze