Zaloguj
Reklama

Nowe kryteria diagnostyczne choroby Alzheimera

Nowe kryteria diagnostyczne choroby Alzheimera
Fot. panthermedia
(0)

W ostatniej edycji czasopisma The Lancet Neurology międzynarodowy zespół naukowców zaproponował wprowadzenie nowych kryteriów rozpoznania choroby Alzheimera (AD), w związku ze wzrastającą wciąż wiedzą na temat jej patogenezy, potencjalnych markerów oraz poszukiwaniem nowych leków mogących modyfikować przebieg schorzenia.

Reklama

W ostatniej edycji czasopisma The Lancet Neurology międzynarodowy zespół naukowców zaproponował wprowadzenie nowych kryteriów rozpoznania choroby Alzheimera (AD), w związku ze wzrastającą wciąż wiedzą na temat jej patogenezy, potencjalnych markerów oraz poszukiwaniem nowych leków mogących modyfikować przebieg schorzenia.

Dotychczas obowiązujące kryteria the National Institute of Neurological Disorders and Stroke-Alzheimer Disease and Related Disorders (NINCDS-ADRDA) zostały wprowadzone w 1984 roku. Zgodnie z nowymi kryteriami do rozpoznania prawdopodobnej choroby Alzheimera miałyby obowiązywać: postępujące przez co najmniej sześć miesięcy pogorszenie pamięci oraz obecność przynajmniej jednego z towarzyszących następujących markerów: zanik poszczególnych części mózgu uwidoczniony w badaniu MRI głowy, nieprawidłowe białko markerowe obecne w płynie mózgowo-rdzeniowym, specyficzne zmiany w obrębie mózgu w badaniu PET oraz wykazanie mutacji genów dla AD w rodzinie.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Lancet Neurol. 2007 Jul 6

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze