Zaloguj
Reklama

Nowe oddziały specjalistyczne Szpitala św. Łukasza w Tarnowie

Autorzy: kontakt: Jerzy Jurczyński, agencja informacyjna PRCM ,
+48 884187450
Obchód lekarski
Fot. ojoimages
Obchód lekarski
(2)

Powiat tarnowski przestanie być białą plamą na mapie opieki psychiatrycznej w Małopolsce. W tarnowskim Szpitalu Wojewódzkim św. Łukasza powstanie nowoczesny Ośrodek Psychiatrii i poradnie specjalistyczne. 

Reklama

W ramach Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 2010-2015 w tarnowskim Szpitalu Wojewódzkim św. Łukasza powstanie ośrodek psychiatrii.

W ostatnich latach wzrasta liczba osób leczonych w poradniach zdrowia psychicznego, a najczęstszą przyczyna leczenia są zaburzenia nerwicowe związane ze stresem. Według danych z r. 2008 w województwie małopolskim leczonych było ponad 133 tys. osób z zaburzeniami psychicznymi, czyli 4% mieszkańców całego województwa. Problem ten dotyczy również obszarów wiejskich, gdzie liczba osób leczonych gwałtownie wzrosła o ponad 50% [2007:2008]. Placówki szpitalne dysponowały w tym okresie 1.582 łóżkami na oddziałach psychiatrycznych, które głównie znajdują się w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie oraz Szpitalu Wojewódzkim w Andrychowie. Również spośród 135 małopolskich poradni zdrowia psychicznego, aż 66 znajduje się w Krakowie [2009]. Stolica regionu dysponuje 12 poradniami dla dzieci i młodzieży, podczas gdy w 12 powiatach nie ma żadnej placówki tego typu. Jednym z subregionów zupełnie pozbawionych dostępności do stacjonarnej opieki psychiatrycznej [poza lecznictwem odwykowym] jest powiat tarnowski.

- Tarnów jest białą plamą na mapie placówek lecznictwa psychiatrycznego. Osoby ze schorzeniami psychiatrycznymi muszą dzisiaj korzystać z pomocy głównie placówek w Krakowie oraz w Straszęcinie koło Dębicy – potwierdza Ana Czech, dyrektor Szpitala św. Łukasza.

- W województwie małopolskim istnieją białe plamy w zakresie lecznictwa psychiatrycznego. Wbrew pozorom jest ogromne zapotrzebowanie na tego typu leczenie i powinny powstać oddziały psychiatryczne w szpitalach powiatowych – wyjaśnia członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Wojciech Kozak.

- Uruchomienie ośrodka psychiatrii w Tarnowie jest ważną inwestycja, której celem jest zapewnienie sprawnego systemu ochrony zdrowia i zwiększenie dostępności do opieki specjalistycznej dla mieszkańców powiatów w Małopolsce. Zaniechanie tego projektu, do którego realizacji przygotowujemy się już blisko dwa lata, byłoby zamknięciem oczu na oczywiste potrzeby pacjentów i diagnozy ekspertów – podkreśla Marszałek Małopolski Marek Nawara.

W ramach Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 2010-2015 tarnowski szpital św. Łukasza planuje utworzenie Ośrodka Psychiatrii złożonego z 3 oddziałów stacjonarnych [ok. 100 łóżek], oddziału dziennego, poradni specjalistycznych, zespołu hospitalizacji domowej i ośrodka gerontopsychiatrii [zajmującego się zaburzeniami psychicznymi u osób w wieku podeszłym]. Inwestycja o szacunkowej wartości ponad 30 mln złotych ma się zakończyć najpóźniej po 20 miesiącach od dnia rozpoczęcia budowy.

- Posiadamy opracowany program działalności ośrodka. W tym roku powinna powstać koncepcja projektu architektonicznego. Jeśli Program uzyska akceptacje władz województwa i uzyskamy odpowiednie finansowanie, nowe oddziały powstaną na należącym do szpitala terenie 2,5 ha obok Ośrodka Leczenia Uzależnień – wyjaśnia Anna Czech.

Według WHO [Światowa Organizacja Zdrowia] około 400 mln ludzi na całym świecie cierpi na choroby psychiczne i neurologiczne. Problem ten dotyczy zarówno obszarów zurbanizowanych, wielkich aglomeracji, jak i regionów nierozwiniętych. Depresja znajduje się na piątym miejscu [ok. 11%] wśród wszystkich chorób będących przyczyną śmierci i upośledzających jakość życia ludzi na całym świecie, a według przewidywań specjalistów w 2020 roku znajdzie się już na miejscu drugim. Tymczasem, jak oceniają eksperci WHO, 70 % cierpiących na depresję i ponad polowa pacjentów dotkniętych schizofrenią może wrócić do zdrowia i funkcjonować w społeczeństwie, jeżeli otrzyma odpowiednią opiekę.

Reklama
(2)
Komentarze