Zaloguj
Reklama

Nyktofobia, czyli strach przed ciemnością

Strach
Fot. Panthermedia
Strach
(0)

Nyktofobia należy do fobii specyficznych, nazywanych także fobiami prostymi bądź izolowanymi  są to najczęściej występujące zaburzenia psychiczne. Czym jest lęk przed ciemnością, jakie są objawy nyktofobii i jak ją leczyć, dowiesz się, czytając poniższy artykuł.

Reklama

Podobnie jak ma to miejsce w wielu schorzeniach oraz zaburzeniach psychicznych, także w przypadku fobii specyficznych, jaką jest m.in. nyktofobia, przyczyny ich występowania są uwarunkowane wieloczynnikowo i stanowią wypadkową interakcji wpływów biologicznych, psychologicznych i społecznych.

Ważne! Najskuteczniejszą, jak i najlepiej zbadaną metodą leczenia fobii specyficznych jest terapia behawioralna. W sukcesie leczenia istotne jest zaangażowanie pacjenta, jasno rozpoznany problem oraz cel terapii i zapewnienie alternatywnych strategii radzenia sobie z lękiem.

Czym jest nyktofobia?

Pojęcie nyktofobii pochodzi od starogreckich słów: nyktós (noc) oraz phóbos (lęk). Mianem nyktofobii nazywamy patologiczny strach przed ciemnością. Podłoże fobii znajduje się w psychice, najczęściej wskutek emocjonalnych traum mających miejsce w dzieciństwie. Ponad 90% dzieci do 2. roku życia przejawia strach przed ciemnością, większość szybko z niego wyrasta.

Ważne! Osoby zmagające się z nyktofobią to ten odsetek, u których lęk przed ciemnością nie ustąpił wraz z wiekiem, a tylko się pogłębił.

Osobom ciepiącym na nyktofobię obezwładniający lęk towarzyszy nocą, w ciemnych pomieszczeniach, na słabo oświetlonym terenie. Strach spowodowany jest nie tyle samą ciemnością, co wyobrażeniem niebezpieczeństwa kryjącego się poza zasięgiem wzroku.

Jak już była mowa wcześniej, nyktofobia swoje podłoże znajduje w traumach przeżytych w dzieciństwie. Jednakże niekoniecznie tak musi być – nieprzyjemne wydarzenie, które wywołało wystąpienie fobii, może zdarzyć się także w życiu dorosłym (wypadek, napaść w ciemności).

Nyktofobia  objawy

Charakterystycznym objawem fobii specyficznej, jaką jest nyktofobia, to lęk antycypacyjny, który polega na podsycaniu strachu wyobrażeniami na temat zetknięcia się z danym obiektem. Sama myśl o braku światła może wywołać szereg reakcji wegetatywnych, które specyficzne są dla fobii (m.in. kołatanie serca, szybsze tętno, suchość w ustach, drżenie nóg).

Ważne! Mimo że chorzy są często świadomi irracjonalności swoich lęków, ich strach przed ciemnością odporny jest na racjonalne argumenty.

Nyktofobia  rozpoznanie i leczenie

Nyktofobię rozpoznaje się na podstawie niczym nieuzasadnionego strachu przed ciemnością występującego w określonych warunkach. Fobia tego rodzaju może skutkować poważnym zaburzeniem snu, zamknięciem się z powodu wstydu, a w skrajnych przypadkach wywołać depresję.

W terapii stosuje się m.in. techniki relaksacyjne, takie jak świadome oddychanie. W przypadku, gdy problem jest bardziej złożony, wykorzystuje się:

  • desensytyzację (chorego odwrażliwia się na sytuacje wywołujące lęk poprzez stopniowe konfrontowanie go z nimi).
  • terapia implozywna (gwałtowne stykanie chorego ze źródłem lęku w kontrolowanych i bezpiecznych warunkach).

W zmniejszeniu objawów wegetatywnych, jakie towarzyszą nyktofobii, doraźnie mogą pomóc leki o działaniu uspokajającym. W przypadkach nasilonych stosuje się preparaty przeciwlękowe bądź antydepresyjne.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze