Zaloguj
Reklama
(0)

Nyktofobia należy do fobii specyficznych, nazywanych także fobiami prostymi bądź izolowanymi  są to najczęściej występujące zaburzenia psychiczne. Czym jest lęk przed ciemnością, jakie są objawy nyktofobii i jak ją leczyć, dowiesz się, czytając poniższy artykuł.

Reklama

Podobnie jak ma to miejsce w wielu schorzeniach oraz zaburzeniach psychicznych, także w przypadku fobii specyficznych, jaką jest m.in. nyktofobia, przyczyny ich występowania są uwarunkowane wieloczynnikowo i stanowią wypadkową interakcji wpływów biologicznych, psychologicznych i społecznych.

Ważne! Najskuteczniejszą, jak i najlepiej zbadaną metodą leczenia fobii specyficznych jest terapia behawioralna. W sukcesie leczenia istotne jest zaangażowanie pacjenta, jasno rozpoznany problem oraz cel terapii i zapewnienie alternatywnych strategii radzenia sobie z lękiem.

Czym jest nyktofobia?

Pojęcie nyktofobii pochodzi od starogreckich słów: nyktós (noc) oraz phóbos (lęk). Mianem nyktofobii nazywamy patologiczny strach przed ciemnością. Podłoże fobii znajduje się w psychice, najczęściej wskutek emocjonalnych traum mających miejsce w dzieciństwie. Ponad 90% dzieci do 2. roku życia przejawia strach przed ciemnością, większość szybko z niego wyrasta.

Ważne! Osoby zmagające się z nyktofobią to ten odsetek, u których lęk przed ciemnością nie ustąpił wraz z wiekiem, a tylko się pogłębił.

Osobom ciepiącym na nyktofobię obezwładniający lęk towarzyszy nocą, w ciemnych pomieszczeniach, na słabo oświetlonym terenie. Strach spowodowany jest nie tyle samą ciemnością, co wyobrażeniem niebezpieczeństwa kryjącego się poza zasięgiem wzroku.

Jak już była mowa wcześniej, nyktofobia swoje podłoże znajduje w traumach przeżytych w dzieciństwie. Jednakże niekoniecznie tak musi być – nieprzyjemne wydarzenie, które wywołało wystąpienie fobii, może zdarzyć się także w życiu dorosłym (wypadek, napaść w ciemności).

Nyktofobia  objawy

Charakterystycznym objawem fobii specyficznej, jaką jest nyktofobia, to lęk antycypacyjny, który polega na podsycaniu strachu wyobrażeniami na temat zetknięcia się z danym obiektem. Sama myśl o braku światła może wywołać szereg reakcji wegetatywnych, które specyficzne są dla fobii (m.in. kołatanie serca, szybsze tętno, suchość w ustach, drżenie nóg).

Ważne! Mimo że chorzy są często świadomi irracjonalności swoich lęków, ich strach przed ciemnością odporny jest na racjonalne argumenty.

Nyktofobia  rozpoznanie i leczenie

Nyktofobię rozpoznaje się na podstawie niczym nieuzasadnionego strachu przed ciemnością występującego w określonych warunkach. Fobia tego rodzaju może skutkować poważnym zaburzeniem snu, zamknięciem się z powodu wstydu, a w skrajnych przypadkach wywołać depresję.

W terapii stosuje się m.in. techniki relaksacyjne, takie jak świadome oddychanie. W przypadku, gdy problem jest bardziej złożony, wykorzystuje się:

  • desensytyzację (chorego odwrażliwia się na sytuacje wywołujące lęk poprzez stopniowe konfrontowanie go z nimi).
  • terapia implozywna (gwałtowne stykanie chorego ze źródłem lęku w kontrolowanych i bezpiecznych warunkach).

W zmniejszeniu objawów wegetatywnych, jakie towarzyszą nyktofobii, doraźnie mogą pomóc leki o działaniu uspokajającym. W przypadkach nasilonych stosuje się preparaty przeciwlękowe bądź antydepresyjne.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze