Zaloguj
Reklama

Ogólnopolska Konferencja z cyklu Diagnoza w praktyce psychologicznej

Terapia grupowa
Fot. medforum
Terapia grupowa
(0)

Kontynuując dobrą tradycję corocznych spotkań poświęconych diagnozie psychologicznej, zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej konferencji pod patronatem Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy PTP.

Reklama

Konferencja przeznacznona jest dla psychologów, naukowców zajmujących się poszukiwaniem sposobów implementacji oraz studentów psychologii. Tegoroczna konferencja odbędzie się w dniach 16-17 maraca 2017 roku w Warszawie. Głównym tematem będzie:  Współczesna praktyka diagnostyczna- osiągnięcia i wyzwania. Będzie to trzecia z kolei konferencja, organizowana pod patronatem Sekcji. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń na temat dotychczasowych osiągnieć w diagnostyce psychologicznej. Uczestnicy zajmą się również znalezieniem odpowiedzi na problemy związane z diagnozą psychologiczną oraz określeniem dobyrch praktyk w tym zakresie.

W związku z tym zapraszamy do:

 • aktywnego udziału w konferencji szerokie grono psychologów, zarówno badaczy jak i praktyków, którzy chcieliby podzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą, zaprezentować wypracowane w swoim środowisku rozwiązania przyczyniając się tym samym do upowszechniania właściwych standardów w zakresie diagnozy opartej na dowodach,
 • biernego udziału w konferencji studentów psychologii oraz psychologów praktyków poszukujących nowych inspiracji w zakresie strategii organizacji i prowadzenia procesu diagnostycznego, wykorzystywanych narzędzi, czy użytecznej w praktyce wiedzy akademickiej.

Tematyka konferencji koncentrować się będzie m.in. na następujących zagadnieniach:

 •   Proces diagnostyczny i jego efekty:
  •     wypracowane rozwiązania
  •     dylematy wymagające zawodowej dysputy,
  •     doświadczenia i problemy psychologów praktyków związane z diagnozą w różnych dziedzinach psychologii,
 •   Standaryzacja procesu diagnozy w różnych obszarach praktyki psychologicznej
 •   Wyzwania i możliwości stojące przed diagnozą psychologiczną w kontekście problemów współczesnego świata, w tym m.in.:
  •     problemy współczesnej rodziny
  •     rywalizacja w sporcie (diagnoza sportowców, relacji w zespole, rodzin dzieci-sportowców),
  •     mobbing w środowisku pracy,
  •     niepełnosprawność
  •     bezrobocie
 •   Wyniki badań nad użytecznością różnych narzędzi do diagnozy psychologicznej

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej :
http://www.swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/5965-wspolczesna-praktyka-diagnostyczna-osiagniecia-i-wyzwania

Piśmiennictwo

Informacja prasowa


Reklama
(0)
Komentarze