Zaloguj
Reklama

OPTA: trzyletnie Studium Terapii Rodziny

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
OPTA: trzyletnie Studium Terapii Rodziny
Fot. Shutterstock
(0)

W pierwszym kwartale 2004 roku rozpocznie swą działalność Studium Terapii Rodziny, którego organizatorem jest Ośrodek Rozwoju Umiejętności Psychologicznych Stowarzyszenia OPTA. Studium będzie uczyło pracy terapeutycznej z systemem rodzinnym. Celem szkolenia będzie wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu psychopatologii, psychoterapii i terapii rodzin. Studium powstało z myślą o studentach kończących studia i zaczynających pracę psychologów, pedagogów oraz o innych osobach przygotowujących się do pracy terapeutycznej w kontekście systemu rodzinnego.

Reklama

Podstawa teoretyczna:

orientacja psychodynamiczna i systemowa terapia rodzin obejmująca:
1) etiologię i terapię wybranych syndromów psychopatologicznych
2) uczenie podstaw kontaktu, kontraktu i procesu terapeutycznego
3) uczenie diagnozowania i wprowadzania zmian w systemie rodzinnym
4) uczenie wybranych form pracy z grupą.

Trzyletni program Studium obejmuje:
1) 150 godzin teorii (wykłady i seminaria)
2) 340 godzin warsztatów szkoleniowych
3) 160 godzin własnej pracy terapeutycznej w grupie (1szy i 2gi rok)
4) 100 godzin praktyki w Zespole Terapeutów Rodzinnych i innych ośrodkach
5) 60 godzin superwizji grupowych (3ci rok)
6) superwizję indywidualną dla osób, które podjęły pracę z klientami (3ci rok)
7) zaliczenia roku w formie prac pisemnych
Studium zakończy rozmowa weryfikująca kompetencje uczestników, przygotowująca do przystąpienia do procedury certyfikacyjnej.

MODUŁY SZKOLENIOWE:
Program szkolenia jest zgodny z zaleceniami Sekcji Psychoterapii PTP. Uzyskane kwalifikacje pozwalają ubiegać się o certyfikat psychoterapeuty PTP.

1. BLOK
Podstawowe umiejętności w kontakcie terapeutycznym:
1) pierwszy kontakt
2) kontrakt: zasady zawierania kontraktu.
3) diagnoza kliniczna: wywiad, ustalanie kierunków pracy, rola terapeuty
4) podstawowe zjawiska w relacji terapeutycznej
5) proces psychoterapii: podejmowanie decyzji, kontrolowanie procesu terapeutycznego

2. BLOK
Praca z systemem rodzinnym:
1) struktura i funkcje rodziny: analiza struktury własnej rodziny, genogram.
2) diagnozowanie systemu rodzinnego i planowanie oddziaływań.
3) metody systemowej terapii rodzin.
4) metody pracy z rodziną: terapia krótkoterminowa.
5) metody pracy z rodziną: interwencja kryzysowa.
6) metody pracy z rodziną: praca z diadą.

3. BLOK
Psychoterapia wybranych zaburzeń:
1) zaburzenia okresu dzieciństwa i dorastania
2) zaburzenia lękowe
3) zaburzenia nastroju
4) zaburzenia odżywiania
5) uzależnienie i współuzależnienie
6) przemoc i nadużycia seksualne
7) trauma i stres pourazowy

4. BLOK
Praca z grupą:
1) dynamika małej grupy: proces grupowy, kontrakt, rola prowadzącego
2) techniki pracy z grupą
3) prowadzenie grupy terapeutycznej
4) prowadzenie grup dla dzieci i adolescentów: budowanie programu działania
5) planowanie i prowadzenie grup socjoterapeutycznych
6) planowanie i prowadzenia warsztatów psychoedukacyjnych dla rodzin

5. BLOK
Podsumowanie:
1) interdyscyplinarna pomoc rodzinie w kryzysie
2) etyka w psychoterapii
3) planowanie rozwoju zawodowego

Koszt i warunki szkolenia:
Miesięczna opłata za Studium (trwające w sumie 30 miesięcy) wynosi 450PLN.
10 % zniżki dla osób dokonujących wpłat kwartalnych.
Studium dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej.

O przyjęciu na Studium decyduje ankieta i rozmowa kwalifikacyjna.
Koszt rozmowy wstępnej: 60PLN.

Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Psychologicznych Stowarzyszenia OPTA posiada status Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli, działającej na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21.09.2000 (nr 12/ NPDN/ 2001).

Kontakt:
Stowarzyszenie OPTA
00 - 682 Warszawa, ul. Hoża 50 lok. 61
tel./fax. (022) 424 09 89
[email protected]
http://www.opta.org.pl

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Stowarzyszenie OPTA

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze