Zaloguj
Reklama

Osobowość histrioniczna

Autorzy: Klaudia Tomala
Źródło: Bilikiewicz A, Psychiatria, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011
Cameron AD., Psychiatria, Elsevier URBAN&PARTNER, Wrocław 2004.
Uśmiech
Fot. ojoimages
Uśmiech
(4)

Osobowość histrioniczna należy do grupy zaburzeń psychicznych zwanych zaburzeniami osobowości.

Reklama

Klasyfikacja DSM IV obejmuje kilka grup zaburzeń osobowości różniących się obrazem klinicznym. Osobowość histrioniczna wyróżniana jest w obrębie grupy B skupiającej zaburzenia charakteryzujące się nadmierną ekspresją emocji i teatralnością.

Kryteria diagnostyczne osobowości histrionicznej obejmują:

 • egocentryzm,
 • teatralność, skłonność do wyolbrzymiania,
 • nadmierna emocjonalność,
 • nieumiejętność radzenia sobie z krytyką,
 • niedojrzałość emocjonalna i seksualna,
 • potrzeba uwodzenia, flirtowania,
 • częste kontakty seksualne z przypadkowymi osobami,
 • chwiejność i powierzchowność,
 • pragnienie bycia w centrum uwagi, potrzeba aprobaty i bycia uwielbianym,
 • zależność od otoczenia, uleganie sugestiom i wpływom innych,
 • skłonności do manipulacji,
 • burzliwe ralacje interpersonalne, nieumiejętność tworzenia trwałych związków.

Rozpoznanie osobowości histrionicznej nie jest łatwe, gdyż niektóre objawy diagnostyczne mogą występować także w innych zaburzeniach osobowości tj.: osobowość narcystyczna czy osobowość graniczna. Terapia zaburzeń osobowości opiera się głównie na psychoterapii, której celem jest zwrócenie uwagi chorego na występujące w jego zachowaniu odchylenia od normy i próbę zmienienia jego sposobu myślenia.

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze