Zaloguj
Reklama

Osobowość zależna

Autorzy: Ewa Chodkowska
Lekarz wypisujący kartę pacjenta
Fot. Panthermedia
Lekarz wypisujący kartę pacjenta
(4)

Z medycznego punktu widzenia osobowość definiuje się jako wieloczynnikową strukturę dynamiczną, która integruje i reguluje zachowanie się człowieka oraz jego relacje ze światem zewnętrznym.

Reklama

Zaburzeniami osobowości określa się głęboko utrwalone wzorce zachowań odbiegające od przeciętnych wzorców przyjętych w danej kulturze. Do zaburzeń osobowości zalicza się osobowość zależną. Objawia się ona m.in.:

 • uległością wobec wymagań innych, szczególnie osób starszych.
 • poczuciem niepewności, bezradności, bezsilności i niekompetencji,
 • biernym podporządkowaniem się otoczeniu, 
 • bezwolnym opieraniem się na innych w podejmowaniu mniej lub bardziej ważnych decyzji, 
 • ponoszeniem odpowiedzialności za decyzje innych,
 • nadmierną obawą przed porzuceniem przez osoby bliskie, 
 • obawa przed osamotnieniem, 
 • nadwrażliwością na stres
 • niedostatecznym wypełnianiem codziennych zadań z powodu braku aktywności, inicjatywy i samodzielności, 
 • unikaniem trudności oraz łatwym wycofywaniem się z podjętych wcześniej decyzji.

Naukowcy nie odkryli jeszcze skutecznej metody leczenia zaburzeń osobowości. Nieefektywne okazało się leczenie psychofarmakologiczne, terapia litem, elektrowstrząsy i zabiegi psychochirurgiczne.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Pod redakcją prof. Dr. hab. med. Adama Bilikiewicza.

Reklama
(4)
Komentarze