Zaloguj
Reklama

PARPA: konferencja

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
PARPA: konferencja
Fot. Shutterstock
(0)

PARPA organizuje konferencję dla przedstawicieli Sieci Gmin Wiodących i Dużych Miast. Odbędzie się ona dniach 5-7 maja 2003 roku, w warszawskim Ośrodku Fundacji ETOH. Tematem konferencji będzie polityka lokalna wobec alkoholu w kontekście realizacji Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2000-2005. Spotkanie rozpocznie się od podsumowania wyników tegorocznej ankiety weryfikującej gminy należące do Sieci oraz prezentacji najciekawszych działań lokalnych w zakresie profilaktyki alkoholowej.

 

Reklama

Ponadto program konferencji obejmuje:
- zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kontekście liberalizacji zakazu reklamy alkoholu
- programy realizowane przez PARPA w 2003 roku
- działania kontrolne w punktach sprzedaży napojów alkoholowych
- procedura cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- założenia kampanii edukacyjnej skierowanej do sprzedawców napojów alkoholowych realizowanej wspólnie przez PARPA i Browary Polskie

Przedstawiciele środowisk naukowych przedstawią projekty badawcze zrealizowane w gminach oraz sposób ich wykorzystania w monitorowaniu problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.
Dyrektor PARPA przedstawi polską politykę wobec alkoholu w perspektywie działań Unii Europejskiej i realizacji Europejskiego Planu Działań wobec Alkoholu.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • PARPA

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze