Zaloguj
Reklama

PARPA: Rada ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
PARPA: Rada ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Fot. Shutterstock
(5)

7 czerwca 2004 zarządzeniem Dyrektora PARPA profesora Jerzego Mellibrudy została powołana Rada ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Rada jest zespołem opiniodawczo-doradczym dla PARPA w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szczególnie w rodzinach z problemem alkoholowym.

 

Reklama

W jej skład weszli eksperci w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, specjaliści pracujący z ofiarami przemocy (dziećmi i dorosłymi) i jej sprawcami. Członkowie Rady reprezentują różne placówki i różne systemy pracy w dziedzinie przeciwdziałania przemocy domowej.

Do zadań Rady należy:
(1) Opracowanie zasad przyznawania certyfikatów osobom pracującym w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym
(2) Powołanie komisji egzaminacyjnej ds. certyfikatów i opieka merytoryczna nad przebiegiem egzaminów
(3) Określenie i realizacja trybu nadzwyczajnego certyfikowania
(4) Opracowanie zasad rekomendacji placówek udzielających pomocy ofiarom przemocy domowej, podejmujących interwencję wobec sprawców i prowadzących szkolenia w tym zakresie
(5) Współpraca przy opiniowaniu programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności z problemem alkoholowym i rozwiązań administracyjno-legislacyjnych
(6) Współpraca w zakresie opracowania i promocji standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w szczególności z problemem alkoholowym

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • PARPA

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze