Zaloguj
Reklama

Pomoc psychologiczna dla polskich emigrantów

Autorzy: Piotr Kurzac
Pomoc psychologiczna dla polskich emigrantów
Fot. Panthermedia
(0)

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem w Londynie i Dublinie powstały bezpłatne poradnie psychologiczne dla polskich emigrantów prowadzone przez polskich specjalistów.

Reklama

Odkąd na Wyspy Brytyjskie wyjechało z kraju ponad milion osób, automatycznie wzrosła ilość trudności napotykanych przez nie w obcym językowo i kulturowo środowisku. Z dala od bliskich i domu rodzinnego, pozbawione wsparcia społecznego, przeżywając swą sytucję jako silnie stresową reagują zaburzeniami adaptacyjnymi, zespołami z kręgu lękowych, epizodami depresjnymi oraz dekompensacjami psychotycznymi. Wynika to zarówno z problemów emocjonalnych, które "przywieźli ze sobą", jak i z szoku kulturowego doznawanego w nowym otoczeniu. I chociaż mogą korzystać z psychoterapii i pomocy psychologicznej w ramach anglosaskich placówek medycznych, to dla wielu z nich bariera językowa jest nie do pokonania. W efekcie mężczyźni częstokroć izolują się społecznie i popadają w uzależnienia, natomiast kobiety częściej poszukują pomocy na zewnątrz. W placówce działającej w Dublinie przyjęto dotąd około 250 osób, z czego 85% to stanowiły kobiety, a 70% miało wyższe wykształcenie. Średnia wieku wynosiła 30 lat, a czas pobytu rok. Ośrodek oferuje poradnictwo psychologiczne, interwencje kryzysowe, grupy wsparcia, treningi antystresowe oraz poświęcone funkcjonowaniu w relacjach i komunikacji interpersonalnej. Planowane jest też wprowadzenie zajęć integracyjnych dla dzieci mających trudności w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym. Oprócz dublińskiej Poradni Psychologicznej przy Upper Gardiner Street i londyńskiej Polskiej Pomocy Psychologicznej planowane jest otwarcie kolejnej placówki tego typu w Edynburgu. Jednak duże zapotrzebowanie na różne formy tego typu pomocy zauważalne przykładowo na forach internetowych świadczy o potrzebie stworzenia analogicznych placówek w innych miastach zamieszkałych przez większe skupiska polskich emigrantów.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Metro

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze