Zaloguj
Reklama

Powstała Sekcja Naukowa Suicydologii Polskiej. Zawiadomienie o Zebraniu Wyborczym

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (PTP)
Fot. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (PTP)
(0)

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego z inicjatywy dr hab. n. med. prof. nadzw. Agnieszka Gmitrowicz powołał Sekcję Naukową Suicydologii Polskiej. Wybór Władz i uchwalenie Regulaminu Sekcji odbędzie się 19.05.2010 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Reklama

Z inicjatywy przewodniczącej Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży:
dr hab. med. prof. nadzw. Agnieszki Gmitrowicz została powołana przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Sekcja Naukowa Suicydologii Polskiej. Komitet Założycielski zaprasza w dniu 19.05.2010 roku na Zebranie Wyborcze Członków Sekcji, które odbędzie się w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Spotkanie zaplanowane jest na godz. 12.30 w sali wykładowej na VIIIp. W przypadku braku kworum II termin wyborów jest wyznaczany po 15 minutach. Zebranie ma na celu wybranie Zarządu Sekcji, Komisji Rewizyjnej, określenie celów, zadań i zakresu działalności. Zostanie przyjęty Regulamin Sekcji Naukowej Suicydologii Polskiej.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy, jednocześnie przypominając, że udział w zebraniu wyborczym jest prawem każdego Członka PTP.


Plan Zebrania Wyborczego

12.30

1. Otwarcie obrad Przewodnicząca Komitetu Założycielskiego
dr hab. med. prof. nadzw. Agnieszka Gmitrowicz
2.Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wyborczego
Przy braku obecności co najmniej połowy członków - przesunięcie na II termin (godz. 12.45)

12:45 II-gi termin Zebrania Wyborczego
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania Sekcji i Protokolanta
Wybór Komisji Wniosków
Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej
4.Sprawozdanie z dotychczasowej działalności sekcji i złożenie wniosku do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium Zarządowi Sekcji
5.Dyskusja nad sprawozdaniami
6.Sprawozdanie Komisji Mandatowej (o prawomocności Zebrania Walnego)
7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującym członkom Zarządu Sekcji
8. Wybór władz
9. Przygotowanie wniosków i zaleceń dla nowego Zarządu – sprawozdanie Komisji Wnioskowej
10. Wystąpienie nowego Przewodniczącego
11. Zakończenie Walnego Zebrania
 


Wiceprzewodnicząca
Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży PTP
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Agnieszka Gmitrowicz

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Redakcja Medforum

Reklama
(0)
Komentarze