Zaloguj
Reklama

Powszechność przypadków demencji w krajach rozwijających się

Powszechność przypadków demencji w krajach rozwijających się
Fot. medforum
(0)

Wyniki najnowszych badań zdają się podważać pogląd, że w krajach rozwijających się otępienia występują rzadziej niż w rozwiniętych.

Reklama

Grupa Badawcza 10/66 zrzeszająca naukowców z 20 państw dokonała niedawno weryfikacji rezultatów wcześniejszych badań, z których wynikało, że otępienia rzadziej występują w krajach o niskich dochodach. Zespół ten posługuje się własną definicją demencji uzwględniającą wyniki wywiadu klinicznego, testów funkcjonowania poznawczego i rozmów z bliskimi danej osoby.
Badacze stwierdzili, że rzeczywista częstość występowania otępień w krajach rozwijających się jest wyższa niż dotychczas sądzono. Wypływa stąd wniosek, że przeciętne dochody w danym państwie nie mają szczególnie wydatnego wpływu na liczbę przypadków demencji.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • HealthDay

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze