Zaloguj
Reklama

Przemoc w szkole i jej długoterminowe konsekwencje

Nauka w szkole
Fot. panthermedia
Nauka w szkole
(0)

Wyzwiska, opowiadanie nieprawdziwych plotek czy zastraszanie i popychanie – teoretycznie wydawałoby się, że nękanie w wieku dziecięcym i nastoletnim, poza niewątpliwymi szkodami dla psychiki, nie wywołuje żadnych innych negatywnych następstw. W rzeczywistości pojawia się jednak coraz więcej badań, których wyniki przekonują, że przemoc doświadczana we wczesnych latach życia negatywnie wpływa na cały późniejszy jego przebieg – jej ofiary mogą odczuwać ich konsekwencje nawet i w średnim wieku.

Reklama

Współcześnie przemoc w szkole – niestety – jest spotykana na porządku dziennym. Różne bywają jej formy, jako przykłady można tutaj podać popychanie, kierowanie ku ofierze różnych wyzwisk, opowiadanie o niej nieprawdziwych, krzywdzących informacji czy publikowanie w Internecie jej niekorzystnych zdjęć czy nieprzyjemnych opinii na jej temat. O tym, że nękanie dziecka przez rówieśników zwiększa ryzyko wystąpienia u niego zaburzeń lękowych czy depresyjnych, wspomina się od dawna. Od pewnego jednak czasu uczeni zwracają uwagę na to, że doświadczanie przemocy w szkole wywiera zdecydowanie więcej negatywnych konsekwencji – wpływać to może bowiem nawet i na ryzyko różnych schorzeń somatycznych w zdecydowanie późniejszych latach życia.

Chociażby w badaniu, które przeprowadzono w oparciu o dane dotyczące obywateli Anglii, Szkocji i Walii, zauważono, że osoby, które doświadczały przemocy w szkole w okresie dzieciństwa, w wieku 50 lat – w porównaniu do ludzi, którzy nie byli ofiarami przemocy – częściej zmagały się z problemami natury psychiatrycznej, ale i ze schorzeniami somatycznymi. Dodatkowo zaobserwowano, że ofiary nękania częściej były bezrobotne, zarabiały mniej oraz miały gorsze wykształcenie.

Powyżej wspomniano o jednym tylko badaniu, publikacji jednak o tym, jak odległe mogą być skutki doświadczania przemocy w szkole, jest zdecydowanie więcej. Warto zwracać więc uwagę na ten problem i próbować mu przeciwdziałać – według statystyk jest on bowiem szeroko niestety rozpowszechniony, jako dowód można podać dane amerykańskie, według których nawet prawie 80% uczniów z tego kraju w którymś etapie edukacji doświadcza nękania w warunkach szkolnych.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze